Sunday, May 6, 2007

ต้องการฝึกงานทางนี้เลย

สนใจอยากฝึกงาน รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน กองถ่ายทำภาพยนตร์โฆษณา
Sky Exits Film Production
เพื่อคัดเลือกเป็นทีมงาน ทำหนังโฆษณา

SKY EXITS FILM PRODUCTION
เป็นบริษัทถ่ายทำภาพยนตร์โฆษณา ชั้นนำของเมืองไทย ต้องการรับสมัคร นักศึกษาฝึกงาน ที่เรียนทาง สื่อสารมวลชน ภาพยนตร์ การถ่ายภาพ ศิลป ออกแบบ ตกแต่งภายใน การแสดง การออกแบบเสื้อผ้า ที่ต้องการฝึกงาน ถ่ายทำหนัง รุ่นใหม่ไฟแรง เพื่อพัฒนาเข้ามาร่วมเป็นทีมงาน ในหลายๆด้าน ดังต่อไปนี้

01.ผู้ช่วยผู้กำกับ Assistant Director เรียนทางภาพยนตร์ และการถ่ายภาพ
02.ฝ่ายจัดหานักแสดง Casting เรียนทางการแสดง
03. แผนกเสื้อผ้า Wardrobe เรียนทางการออกแบบเสื้อผ้า และเครื่องแต่งกาย
04. Art Director and Assist Art Director เรียนทางศิลป
05. Graphic Design เรียนทางศิลป คอมพิวเตอร์
06. Producer, ฝ่ายหา โลเคชั่น [Location Scout] เรียนทางภาพยนตร์
07. Props Master เรียนทางศิลป
08. Cameraman and Assistant Cameraman เรียนทางภาพยนตร์ และการถ่ายภาพ
09. Post Production Editor and Assist Editor เรียนทางภาพยนตร์ และการถ่ายภาพ
10. Special FX เรียนทางด้านวิศวะ คอมพิวเตอร์ ช่างไฟฟ้า อิเลคโทรนิค

Sample Sky Exits Films TVC


สนใจส่งรายละเอียด การศึกษา งานกิจกรรม สิ่งที่คุณสนใจ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ความสามารถพิเศษ
และส่งประวัติส่วนตัวและประวัติการศึกษา (Resume)
ของท่านมาด้วย มากที่สุด เท่าที่ทางเราจะสามารถรู้จักตัวของคุณได้ อย่างรวดเร็วมาที่
trainee.skyexits@gmail.com รับสมัครทาง E Mail เท่านั้น
รายละเอียดและผลงานของทางบริษัทที่

Home Page http://www.skyexits.com/
Blog : http://skyexits-showreel.blogspot.com/
Blog : http://skyexits.blogspot.com/

รายละเอียดของใบประกาศรับสมัคร นักศึกษาฝึกงานที่
http://jrsky.blogspot.com/

บริษัทอยู่แถว ลาดพร้าว 88 บางกะปิ กทม ติดต่อคุณปุ้ย
Tel 02-9336470-9

หาที่ฝึกงาน Production House ถ่ายทำภาพยนตร์ โฆษณา

สนใจอยากฝึกงาน รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน กองถ่ายทำภาพยนตร์โฆษณา
Sky Exits Film Production
เพื่อคัดเลือกเป็นทีมงาน ทำหนังโฆษณา

SKY EXITS FILM PRODUCTION
เป็นบริษัทถ่ายทำภาพยนตร์โฆษณา ชั้นนำของเมืองไทย ต้องการรับสมัคร นักศึกษาฝึกงาน ที่เรียนทาง สื่อสารมวลชน ภาพยนตร์ การถ่ายภาพ ศิลป ออกแบบ ตกแต่งภายใน การแสดง การออกแบบเสื้อผ้า ที่ต้องการฝึกงาน ถ่ายทำหนัง รุ่นใหม่ไฟแรง เพื่อพัฒนาเข้ามาร่วมเป็นทีมงาน ในหลายๆด้าน ดังต่อไปนี้

01.ผู้ช่วยผู้กำกับ Assistant Director เรียนทางภาพยนตร์ และการถ่ายภาพ
02.ฝ่ายจัดหานักแสดง Casting เรียนทางการแสดง
03. แผนกเสื้อผ้า Wardrobe เรียนทางการออกแบบเสื้อผ้า และเครื่องแต่งกาย
04. Art Director and Assist Art Director เรียนทางศิลป
05. Graphic Design เรียนทางศิลป คอมพิวเตอร์
06. Producer, ฝ่ายหา โลเคชั่น [Location Scout] เรียนทางภาพยนตร์
07. Props Master เรียนทางศิลป
08. Cameraman and Assistant Cameraman เรียนทางภาพยนตร์ และการถ่ายภาพ
09. Post Production Editor and Assist Editor เรียนทางภาพยนตร์ และการถ่ายภาพ
10. Special FX เรียนทางด้านวิศวะ คอมพิวเตอร์ ช่างไฟฟ้า อิเลคโทรนิค

สนใจส่งรายละเอียด การศึกษา งานกิจกรรม สิ่งที่คุณสนใจ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ความสามารถพิเศษ
และส่งประวัติส่วนตัวและประวัติการศึกษา (Resume)
ของท่านมาด้วย มากที่สุด เท่าที่ทางเราจะสามารถรู้จักตัวของคุณได้ อย่างรวดเร็วมาที่
trainee.skyexits@gmail.com รับสมัครทาง E Mail เท่านั้น
รายละเอียดและผลงานของทางบริษัทที่

Home Page http://www.skyexits.com/
Blog : http://skyexits-showreel.blogspot.com/
Blog : http://skyexits.blogspot.com/

รายละเอียดของใบประกาศรับสมัคร นักศึกษาฝึกงานที่
http://jrsky.blogspot.com/

บริษัทอยู่แถว ลาดพร้าว 88 บางกะปิ กทม ติดต่อคุณปุ้ย
Tel 02-9336470-9


ศึกษาอยู่ที่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาศิลปะการสดงเอกการออกแบบเพื่อการแสดง ชั้นปีที่ 3 เกรดเฉลี่ยสะสม 3.43เรียนเกี่ยวกับทางด้านการออกแบบฉาก แสง เสื้อผ้า กราฟฟิคดีไซน์ ถ่ายภาพสนใจงานทางด้าน Art Director and Assist Art Directorความสามารถพิเศษ เสก็ตรูป สตอรี่บอร์ด ถ่ายภาพนิ่ง ใช้โปรแกรม microsoft,photoshop,illustrater(พอสมควร)


สนใจอยากฝึกงาน รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน กองถ่ายทำภาพยนตร์โฆษณา
Sky Exits Film Production
เพื่อคัดเลือกเป็นทีมงาน ทำหนังโฆษณา

SKY EXITS FILM PRODUCTION
เป็นบริษัทถ่ายทำภาพยนตร์โฆษณา ชั้นนำของเมืองไทย ต้องการรับสมัคร นักศึกษาฝึกงาน ที่เรียนทาง สื่อสารมวลชน ภาพยนตร์ การถ่ายภาพ ศิลป ออกแบบ ตกแต่งภายใน การแสดง การออกแบบเสื้อผ้า ที่ต้องการฝึกงาน ถ่ายทำหนัง รุ่นใหม่ไฟแรง เพื่อพัฒนาเข้ามาร่วมเป็นทีมงาน ในหลายๆด้าน ดังต่อไปนี้

01.ผู้ช่วยผู้กำกับ Assistant Director เรียนทางภาพยนตร์ และการถ่ายภาพ
02.ฝ่ายจัดหานักแสดง Casting เรียนทางการแสดง
03. แผนกเสื้อผ้า Wardrobe เรียนทางการออกแบบเสื้อผ้า และเครื่องแต่งกาย
04. Art Director and Assist Art Director เรียนทางศิลป
05. Graphic Design เรียนทางศิลป คอมพิวเตอร์
06. Producer, ฝ่ายหา โลเคชั่น [Location Scout] เรียนทางภาพยนตร์
07. Props Master เรียนทางศิลป
08. Cameraman and Assistant Cameraman เรียนทางภาพยนตร์ และการถ่ายภาพ
09. Post Production Editor and Assist Editor เรียนทางภาพยนตร์ และการถ่ายภาพ
10. Special FX เรียนทางด้านวิศวะ คอมพิวเตอร์ ช่างไฟฟ้า อิเลคโทรนิค

Sample Sky Exits Films TVC


สนใจส่งรายละเอียด การศึกษา งานกิจกรรม สิ่งที่คุณสนใจ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ความสามารถพิเศษ
และส่งประวัติส่วนตัวและประวัติการศึกษา (Resume)
ของท่านมาด้วย มากที่สุด เท่าที่ทางเราจะสามารถรู้จักตัวของคุณได้ อย่างรวดเร็วมาที่
trainee.skyexits@gmail.com รับสมัครทาง E Mail เท่านั้น
รายละเอียดและผลงานของทางบริษัทที่

Home Page http://www.skyexits.com/
Blog : http://skyexits-showreel.blogspot.com/
Blog : http://skyexits.blogspot.com/

รายละเอียดของใบประกาศรับสมัคร นักศึกษาฝึกงานที่
http://jrsky.blogspot.com/

บริษัทอยู่แถว ลาดพร้าว 88 บางกะปิ กทม ติดต่อคุณปุ้ย
Tel 02-9336470-9

ต้องการฝึกงาน การกำกับภาพยนตร์

สนใจอยากฝึกงาน รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน กองถ่ายทำภาพยนตร์โฆษณา
Sky Exits Film Production
เพื่อคัดเลือกเป็นทีมงาน ทำหนังโฆษณา

SKY EXITS FILM PRODUCTION
เป็นบริษัทถ่ายทำภาพยนตร์โฆษณา ชั้นนำของเมืองไทย ต้องการรับสมัคร นักศึกษาฝึกงาน ที่เรียนทาง สื่อสารมวลชน ภาพยนตร์ การถ่ายภาพ ศิลป ออกแบบ ตกแต่งภายใน การแสดง การออกแบบเสื้อผ้า ที่ต้องการฝึกงาน ถ่ายทำหนัง รุ่นใหม่ไฟแรง เพื่อพัฒนาเข้ามาร่วมเป็นทีมงาน ในหลายๆด้าน ดังต่อไปนี้

01.ผู้ช่วยผู้กำกับ Assistant Director เรียนทางภาพยนตร์ และการถ่ายภาพ
02.ฝ่ายจัดหานักแสดง Casting เรียนทางการแสดง
03. แผนกเสื้อผ้า Wardrobe เรียนทางการออกแบบเสื้อผ้า และเครื่องแต่งกาย
04. Art Director and Assist Art Director เรียนทางศิลป
05. Graphic Design เรียนทางศิลป คอมพิวเตอร์
06. Producer, ฝ่ายหา โลเคชั่น [Location Scout] เรียนทางภาพยนตร์
07. Props Master เรียนทางศิลป
08. Cameraman and Assistant Cameraman เรียนทางภาพยนตร์ และการถ่ายภาพ
09. Post Production Editor and Assist Editor เรียนทางภาพยนตร์ และการถ่ายภาพ
10. Special FX เรียนทางด้านวิศวะ คอมพิวเตอร์ ช่างไฟฟ้า อิเลคโทรนิค

Sample Sky Exits Films TVC


สนใจส่งรายละเอียด การศึกษา งานกิจกรรม สิ่งที่คุณสนใจ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ความสามารถพิเศษ
และส่งประวัติส่วนตัวและประวัติการศึกษา (Resume)
ของท่านมาด้วย มากที่สุด เท่าที่ทางเราจะสามารถรู้จักตัวของคุณได้ อย่างรวดเร็วมาที่
trainee.skyexits@gmail.com รับสมัครทาง E Mail เท่านั้น
รายละเอียดและผลงานของทางบริษัทที่

Home Page http://www.skyexits.com/
Blog : http://skyexits-showreel.blogspot.com/
Blog : http://skyexits.blogspot.com/

รายละเอียดของใบประกาศรับสมัคร นักศึกษาฝึกงานที่
http://jrsky.blogspot.com/

บริษัทอยู่แถว ลาดพร้าว 88 บางกะปิ กทม ติดต่อคุณปุ้ย
Tel 02-9336470-9

Sample Sky Exits Films TVC


การศึกษา- ระดับประถมศึกษา โรงเรียนไผทอุดมศึกษา- ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนสาธิตพระนคร- กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรนครินวิโรจณ์ประสานมิตรคณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาศิลปการแสดง เอกการออกแบบเพื่อการแสดง ชั้นปีที่3 เกรดเฉลี่ย3.13เรียนเกี่ยวกับการออกแบบ ฉาก prop เสื้อผ้า maekup และออกแบบแสงสนใจสมัครฝึกงาน (ช่วงเดือนเมษา-พฤษภาคม)อยากทำและลองฝึกงานในฝ่ายศิลป์ ทำฉาก ทำ prpo ประกอบฉากและเรียนรู้งานโฆษณา หรืองานด้าน LOCATIONS การหาสถานที่ถ่ายทำความสามารถพิเศษถ่ายภาพกล้อง SLR ได้ วาดรูปได้ ทักษะด้านคอมพิมเตอร์ Word และPowerpoint รวททั้ง Photoshop นิดหน่อย


สนใจอยากฝึกงาน รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน กองถ่ายทำภาพยนตร์โฆษณา
Sky Exits Film Production
เพื่อคัดเลือกเป็นทีมงาน ทำหนังโฆษณา

SKY EXITS FILM PRODUCTION
เป็นบริษัทถ่ายทำภาพยนตร์โฆษณา ชั้นนำของเมืองไทย ต้องการรับสมัคร นักศึกษาฝึกงาน ที่เรียนทาง สื่อสารมวลชน ภาพยนตร์ การถ่ายภาพ ศิลป ออกแบบ ตกแต่งภายใน การแสดง การออกแบบเสื้อผ้า ที่ต้องการฝึกงาน ถ่ายทำหนัง รุ่นใหม่ไฟแรง เพื่อพัฒนาเข้ามาร่วมเป็นทีมงาน ในหลายๆด้าน ดังต่อไปนี้

01.ผู้ช่วยผู้กำกับ Assistant Director เรียนทางภาพยนตร์ และการถ่ายภาพ
02.ฝ่ายจัดหานักแสดง Casting เรียนทางการแสดง
03. แผนกเสื้อผ้า Wardrobe เรียนทางการออกแบบเสื้อผ้า และเครื่องแต่งกาย
04. Art Director and Assist Art Director เรียนทางศิลป
05. Graphic Design เรียนทางศิลป คอมพิวเตอร์
06. Producer, ฝ่ายหา โลเคชั่น [Location Scout] เรียนทางภาพยนตร์
07. Props Master เรียนทางศิลป
08. Cameraman and Assistant Cameraman เรียนทางภาพยนตร์ และการถ่ายภาพ
09. Post Production Editor and Assist Editor เรียนทางภาพยนตร์ และการถ่ายภาพ
10. Special FX เรียนทางด้านวิศวะ คอมพิวเตอร์ ช่างไฟฟ้า อิเลคโทรนิค

สนใจส่งรายละเอียด การศึกษา งานกิจกรรม สิ่งที่คุณสนใจ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ความสามารถพิเศษ
และส่งประวัติส่วนตัวและประวัติการศึกษา (Resume)
ของท่านมาด้วย มากที่สุด เท่าที่ทางเราจะสามารถรู้จักตัวของคุณได้ อย่างรวดเร็วมาที่
trainee.skyexits@gmail.com รับสมัครทาง E Mail เท่านั้น
รายละเอียดและผลงานของทางบริษัทที่

Home Page http://www.skyexits.com/
Blog : http://skyexits-showreel.blogspot.com/
Blog : http://skyexits.blogspot.com/

รายละเอียดของใบประกาศรับสมัคร นักศึกษาฝึกงานที่
http://jrsky.blogspot.com/

บริษัทอยู่แถว ลาดพร้าว 88 บางกะปิ กทม ติดต่อคุณปุ้ย
Tel 02-9336470-9

ฝึกงานโปรดักชี่นเฮ้าส์ อยากเป็นผู้ช่วยผู้กำกับ

สนใจอยากฝึกงาน รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน กองถ่ายทำภาพยนตร์โฆษณา
Sky Exits Film Production
เพื่อคัดเลือกเป็นทีมงาน ทำหนังโฆษณา

SKY EXITS FILM PRODUCTION
เป็นบริษัทถ่ายทำภาพยนตร์โฆษณา ชั้นนำของเมืองไทย ต้องการรับสมัคร นักศึกษาฝึกงาน ที่เรียนทาง สื่อสารมวลชน ภาพยนตร์ การถ่ายภาพ ศิลป ออกแบบ ตกแต่งภายใน การแสดง การออกแบบเสื้อผ้า ที่ต้องการฝึกงาน ถ่ายทำหนัง รุ่นใหม่ไฟแรง เพื่อพัฒนาเข้ามาร่วมเป็นทีมงาน ในหลายๆด้าน ดังต่อไปนี้

01.ผู้ช่วยผู้กำกับ Assistant Director เรียนทางภาพยนตร์ และการถ่ายภาพ
02.ฝ่ายจัดหานักแสดง Casting เรียนทางการแสดง
03. แผนกเสื้อผ้า Wardrobe เรียนทางการออกแบบเสื้อผ้า และเครื่องแต่งกาย
04. Art Director and Assist Art Director เรียนทางศิลป
05. Graphic Design เรียนทางศิลป คอมพิวเตอร์
06. Producer, ฝ่ายหา โลเคชั่น [Location Scout] เรียนทางภาพยนตร์
07. Props Master เรียนทางศิลป
08. Cameraman and Assistant Cameraman เรียนทางภาพยนตร์ และการถ่ายภาพ
09. Post Production Editor and Assist Editor เรียนทางภาพยนตร์ และการถ่ายภาพ
10. Special FX เรียนทางด้านวิศวะ คอมพิวเตอร์ ช่างไฟฟ้า อิเลคโทรนิค

Sample Sky Exits Films TVC


สนใจส่งรายละเอียด การศึกษา งานกิจกรรม สิ่งที่คุณสนใจ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ความสามารถพิเศษ
และส่งประวัติส่วนตัวและประวัติการศึกษา (Resume)
ของท่านมาด้วย มากที่สุด เท่าที่ทางเราจะสามารถรู้จักตัวของคุณได้ อย่างรวดเร็วมาที่
trainee.skyexits@gmail.com รับสมัครทาง E Mail เท่านั้น
รายละเอียดและผลงานของทางบริษัทที่

Home Page http://www.skyexits.com/
Blog : http://skyexits-showreel.blogspot.com/
Blog : http://skyexits.blogspot.com/

รายละเอียดของใบประกาศรับสมัคร นักศึกษาฝึกงานที่
http://jrsky.blogspot.com/

บริษัทอยู่แถว ลาดพร้าว 88 บางกะปิ กทม ติดต่อคุณปุ้ย
Tel 02-9336470-9

Sample Sky Exits Films TVC


ศึกษาอยู่ที่ มหาวิทยาลัยบูรพาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขานิเทศศาสตร์ เอกการโฆษณา ปี 3นิสัยส่วนตัว มนุษยสัมพันธ์ดีเข้ากับผู้อื่นได้ง่าย ยิ้มง่าย มองโลกในแง่ดี รับฟังความคิดเห็นของคนอื่น ยอมรับความจริง สดใสร่าเริง มีความอดทนสูงเหตุผลที่อยากฝึกงานที่ sky exits มีรุ่นพี่ที่เคยฝึกที่ sky exits แนะนำมาว่าที่นี่ให้ฝึกงานแบบทำงานจริง คิดว่าจะได้เรียนรู้การทำงานจริงได้มากจากที่นี่ และบริษัทอยู่ใกล้บ้าน (บ้านอยู่แฮปปี้แลนด์ ตรงข้ามกับเดอะมอลล์บางกะปิ) สะดวกในการไปทำงานและไม่มีปัญหาเรื่องกลับบ้านดึกถ้าต้องออกกองอยากฝึก casting เพราะอยากเรียนรู้วิธีการคัดเลือกนักแสดง ว่ามีขั้นตอนอย่างไร รวมถึงเรียนรู้การทำงานของ casting ทั้งหมดว่ามีการทำงานอย่างไรบ้าง


สนใจอยากฝึกงาน รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน กองถ่ายทำภาพยนตร์โฆษณา
Sky Exits Film Production
เพื่อคัดเลือกเป็นทีมงาน ทำหนังโฆษณา

SKY EXITS FILM PRODUCTION
เป็นบริษัทถ่ายทำภาพยนตร์โฆษณา ชั้นนำของเมืองไทย ต้องการรับสมัคร นักศึกษาฝึกงาน ที่เรียนทาง สื่อสารมวลชน ภาพยนตร์ การถ่ายภาพ ศิลป ออกแบบ ตกแต่งภายใน การแสดง การออกแบบเสื้อผ้า ที่ต้องการฝึกงาน ถ่ายทำหนัง รุ่นใหม่ไฟแรง เพื่อพัฒนาเข้ามาร่วมเป็นทีมงาน ในหลายๆด้าน ดังต่อไปนี้

01.ผู้ช่วยผู้กำกับ Assistant Director เรียนทางภาพยนตร์ และการถ่ายภาพ
02.ฝ่ายจัดหานักแสดง Casting เรียนทางการแสดง
03. แผนกเสื้อผ้า Wardrobe เรียนทางการออกแบบเสื้อผ้า และเครื่องแต่งกาย
04. Art Director and Assist Art Director เรียนทางศิลป
05. Graphic Design เรียนทางศิลป คอมพิวเตอร์
06. Producer, ฝ่ายหา โลเคชั่น [Location Scout] เรียนทางภาพยนตร์
07. Props Master เรียนทางศิลป
08. Cameraman and Assistant Cameraman เรียนทางภาพยนตร์ และการถ่ายภาพ
09. Post Production Editor and Assist Editor เรียนทางภาพยนตร์ และการถ่ายภาพ
10. Special FX เรียนทางด้านวิศวะ คอมพิวเตอร์ ช่างไฟฟ้า อิเลคโทรนิค

Sample Sky Exits Films TVC


สนใจส่งรายละเอียด การศึกษา งานกิจกรรม สิ่งที่คุณสนใจ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ความสามารถพิเศษ
และส่งประวัติส่วนตัวและประวัติการศึกษา (Resume)
ของท่านมาด้วย มากที่สุด เท่าที่ทางเราจะสามารถรู้จักตัวของคุณได้ อย่างรวดเร็วมาที่
trainee.skyexits@gmail.com รับสมัครทาง E Mail เท่านั้น
รายละเอียดและผลงานของทางบริษัทที่

Home Page http://www.skyexits.com/
Blog : http://skyexits-showreel.blogspot.com/
Blog : http://skyexits.blogspot.com/

รายละเอียดของใบประกาศรับสมัคร นักศึกษาฝึกงานที่
http://jrsky.blogspot.com/

บริษัทอยู่แถว ลาดพร้าว 88 บางกะปิ กทม ติดต่อคุณปุ้ย
Tel 02-9336470-9

กำลังหาที่ฝึกงาน กองถ่ายทำภาพยนตร์

Trainee นักศึกษาฝึกงาน

SKY EXITS FILMS PRODUCTION HOUSE เป็นบริษัทถ่ายทำภาพยนตร์โฆษณา ชั้นนำของเมืองไทย ต้องการรับสมัคร เด็กนักศึกษาฝึกงาน รุ่นใหม่ไฟแรง เพื่อพัฒนาเข้ามาร่วมเป็นทีมงาน ในหลายๆด้าน ดังต่อไปนี้
01. Assistant Director ผู้ช่วยผู้กำกับ เรียนทางภาพยนตร์หรือสาขาที่ใกล้เคียง ช่างเจรจา กล้าแสดงออก ชอบความท้าทาย บุคลิกดี มนุษย์สัมพันธ์เป็นเลิศ มีความมั่นใจในตัวเอง มีความสามารถด้านการเขียน พูด และอ่านทั้งภาษาไทยและอังกฤษอย่างดี มีความคิดสร้างสรรค์ เป็นคนไม่มีโลกส่วนตัว ทำ Call Sheet เป็น
02. Casting and Acting Coach ฝ่ายจัดหานักแสดง ช่างเจรจา กล้าแสดงออก ชอบความท้าทาย บุคลิกดี มนุษย์สัมพันธ์เป็นเลิศ มีความมั่นใจในตัวเอง มีความรู้ทางด้านการแสดง สมควรเรียนสาขาที่ตรงกับด้านนี้ เพราะ Sky Exits Films Production ต้องการที่จะรับนักศึกษาฝึกงานมาเพื่อ พัฒนาเป็นทีมงานรุ่นใหม่ไฟแรง อย่างแท้จริง
03. Costume-Wardrobe แผนกเสื้อผ้านักแสดง จำเป็นอย่างยิ่งที่ควรจะเรียนด้านนี้แล้วมาฝึกงานกับทางเรา เพราะ Sky Exits Films Production ต้องการที่จะรับนักศึกษาฝึกงานมาเพื่อ พัฒนาเป็นทีมงานรุ่นใหม่ไฟแรง อย่างแท้จริง
04. Art Director and Assist Art Director เรียนสาขาเกี่ยวข้องกับงานศิลปกรรม ใจรักงานศิลปะ สื่อสารเป็นภาษาศิลปะได้เข้าใจ ใช้ Photoshop, illustrator

Sample Sky Exits Films TVC


05. Film Producer and Assistant Film Producer เรียนทางภาพยนตร์หรือสาขาที่ใกล้เคียง
06. Production Coordinator ประสานงานกองถ่าย เรียนทางภาพยนตร์หรือสาขาที่ใกล้เคียง
07. Location Manager and Location Scout Survey ฝ่ายหาโลเคชั่น สถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ ใช้กล้องภาพนิ่งได้ดี
08. Props Master ฝ่ายหา อุปกรณ์ประกอบฉาก หรือของเข้าฉาก มีความอดทน

09. Cameraman and Assistant Cameraman เรียนทางภาพยนตร์หรือสาขาที่ใกล้เคียง มีความอดทน สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้ดี

10. Film Editor and Assist Film Editor [AVID] เรียนทางภาพยนตร์หรือสาขาที่ใกล้เคียงสามารถใช้โปรแกรม Adobe Premiere และ Photoshop ได้อย่างชำนาญ มีความต้องการที่จะเป็น คนตัดต่อที่ดี
11. Special EFX and Model FX สเปเชี่ยล เอฟเฟ็ค ภาพยนตร์ เรียน ทางวิศวะ คอมพิวเตอร์ ไฟฟ้า หรือเครื่องกล หรือไม่ก็ เรียนทางศิลปกรรม จิตกรรม รักในงานพิสดาร มีความอดทน สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้ดี เข้าใจภาพยนตร์ เป็นอย่างดี รักหนัง มีความละเอียดอ่อน เข้าใจในระบบการทำงานทางด้าน EFX เป็นอย่างดี มีความสามารถทางด้าน Computer

Sample Sky Exits Films TVC


สนใจส่งรายละเอียด การศึกษา งานกิจกรรม สิ่งที่คุณสนใจ โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ความสามารถพิเศษ และส่งประวัติส่วนตัวและประวัติการศึกษา [Super Resume]
ของท่านมาด้วย มากที่สุด เท่าที่ทางเราจะสามารถรู้จักตัวของคุณได้ อย่างรวดเร็วมาที่
trainee.skyexits@gmail.com รับสมัครทาง E Mail เท่านั้น

รายละเอียดและผลงานของทางบริษัทที่
Blog: http://skyexits-showreel.blogspot.com/
Home Page http://www.skyexits.com/
Blog: http://skyexits.blogspot.com/

Sample Sky Exits Films TVCศึกษาอยู่ที่คณะมัณฑนศิลป์ ภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป์ ชั้นปี3เกรดเฉลี่ยสะสม 3.18และกำลังหาที่ฝึกงานช่วงปิดเทอมคือเดือนเมษา-พฤษภา ค่ะตอนนี้เรียนวิชาวีดีโอโปรดักชั่นและวิชาภาพยนตร์ทดลองเป็นวิชาเลือกเคยใช้กล้องวีดีโอดิจิตอลตัวเล็ก ทำคลิปวีดีโอสั้น2นาทีครึ่ง และทำหนังทดลองเป็นงานเดี่ยวส่งอาจารย์เคยใช้โปรแกรม Flash ทำมัลติมีเดียประชาสัมพันธ์วงดนตรีและใช้โปรแกรม Premier และ After effect ตัดต่อตัวอย่างมิวสิกวีดีโอใช้โปรแกรม Illustrator , Photoshop และ คอมMacได้เคยฝึกงานด้านกราฟิก ที่บริษัทESRI [ THAILAND ]และรับติวศิลปะงานกิจกรรม ส่วนใหญ่เป็นกิจกรรมของทางคณะล่าสุดคือจัดงาน Gift festival ครั้งที่ 25 "Unedited street"มีหน้าที่ทำคัตเอ้าท์และพร๊อปประดับงานกิจกรรมที่สนใจ - ชอบอ่านหนังสือ/นิตยสาร โดยเฉพาะหนังสือภาพประกอบและนิทานเด็ก - ขีดเขียนหนังสือวาดรูปเล่น คิดเรื่องแต่งเรื่อง - ท่องเที่ยว ไปต่างจังหวัด สถานที่ตามธรรมชาติและ สนใจวัฒนธรรมท้องถิ่นต่างๆ - ไปงานเทศกาล นิทรรศการศิลปะ - ดูหนังทั้งใน-นอกกระแส หนังไทย หนังต่างประเทศ หลากหลายแนวยกเว้น ไม่ชอบดูหนังสยองขวัญ เอคชั่นบางประเภท - ดูโทรทัศน์ ซีรี่ส์เกาหลี รายการขำกลิ้งลิงกับหมา รายการสารคดีเกี่ยวกับสัตว์ ซิทคอมโฆษณาที่มีมุกตลกหรือโฆษณาดราม่าของบริษัทประกันฯ - ฟังดนตรีหลากหลายแนว ตั้งแต่ดนตรีคลาสสิก สกา เรคเก้ ดิสโก้ เพลงไทย เพลงสากล ลูกทุ่ง ลูกกรุงเก่าๆวงดนตรีสากลที่ชอบคือ the beatle ส่วนวงดนตรีไทยที่ชอบมีหลายวง เช่น โมเดิร์นด๊อก สครับ ฯลฯเล่นเครื่องดนตรีไทยได้ เช่น อังกะลุง - เล่นกีฬาแบทมินตันและว่ายน้ำ - อินเตอร์เนทสนใจการสื่อสารและเล่าเรื่องด้วยภาพสามารถวาดการ์ตูน,สตอร์รี่บอร์ด, เสก็ตมือ และอดนอนได้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ อ่าน-เขียนปานกลาง พูดได้นิดหน่อยอยากเรียนรู้กระบวนการถ่ายทำภาพยนตร์โฆษณา และการทำงานเป็นทีมรู้จักSKY EXITS FILM PRODUCTIONจากทางเว็บไซต์และรุ่นพี่แนะนำจึงอยากขอฝึกงานที่นี่ค่ะ

Apply Trainee : Sky Exits Films Production House

Trainee นักศึกษาฝึกงาน

SKY EXITS FILMS PRODUCTION HOUSE เป็นบริษัทถ่ายทำภาพยนตร์โฆษณา ชั้นนำของเมืองไทย ต้องการรับสมัคร เด็กนักศึกษาฝึกงาน รุ่นใหม่ไฟแรง เพื่อพัฒนาเข้ามาร่วมเป็นทีมงาน ในหลายๆด้าน ดังต่อไปนี้
01. Assistant Director ผู้ช่วยผู้กำกับ เรียนทางภาพยนตร์หรือสาขาที่ใกล้เคียง ช่างเจรจา กล้าแสดงออก ชอบความท้าทาย บุคลิกดี มนุษย์สัมพันธ์เป็นเลิศ มีความมั่นใจในตัวเอง มีความสามารถด้านการเขียน พูด และอ่านทั้งภาษาไทยและอังกฤษอย่างดี มีความคิดสร้างสรรค์ เป็นคนไม่มีโลกส่วนตัว ทำ Call Sheet เป็น
02. Casting and Acting Coach ฝ่ายจัดหานักแสดง ช่างเจรจา กล้าแสดงออก ชอบความท้าทาย บุคลิกดี มนุษย์สัมพันธ์เป็นเลิศ มีความมั่นใจในตัวเอง มีความรู้ทางด้านการแสดง สมควรเรียนสาขาที่ตรงกับด้านนี้ เพราะ Sky Exits Films Production ต้องการที่จะรับนักศึกษาฝึกงานมาเพื่อ พัฒนาเป็นทีมงานรุ่นใหม่ไฟแรง อย่างแท้จริง
03. Costume-Wardrobe แผนกเสื้อผ้านักแสดง จำเป็นอย่างยิ่งที่ควรจะเรียนด้านนี้แล้วมาฝึกงานกับทางเรา เพราะ Sky Exits Films Production ต้องการที่จะรับนักศึกษาฝึกงานมาเพื่อ พัฒนาเป็นทีมงานรุ่นใหม่ไฟแรง อย่างแท้จริง
04. Art Director and Assist Art Director เรียนสาขาเกี่ยวข้องกับงานศิลปกรรม ใจรักงานศิลปะ สื่อสารเป็นภาษาศิลปะได้เข้าใจ ใช้ Photoshop, illustrator

05. Film Producer and Assistant Film Producer เรียนทางภาพยนตร์หรือสาขาที่ใกล้เคียง
06. Production Coordinator ประสานงานกองถ่าย เรียนทางภาพยนตร์หรือสาขาที่ใกล้เคียง
07. Location Manager and Location Scout Survey ฝ่ายหาโลเคชั่น สถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ ใช้กล้องภาพนิ่งได้ดี
08. Props Master ฝ่ายหา อุปกรณ์ประกอบฉาก หรือของเข้าฉาก มีความอดทน

09. Cameraman and Assistant Cameraman เรียนทางภาพยนตร์หรือสาขาที่ใกล้เคียง มีความอดทน สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้ดี

10. Film Editor and Assist Film Editor [AVID] เรียนทางภาพยนตร์หรือสาขาที่ใกล้เคียงสามารถใช้โปรแกรม Adobe Premiere และ Photoshop ได้อย่างชำนาญ มีความต้องการที่จะเป็น คนตัดต่อที่ดี
11. Special EFX and Model FX สเปเชี่ยล เอฟเฟ็ค ภาพยนตร์ เรียน ทางวิศวะ คอมพิวเตอร์ ไฟฟ้า หรือเครื่องกล หรือไม่ก็ เรียนทางศิลปกรรม จิตกรรม รักในงานพิสดาร มีความอดทน สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้ดี เข้าใจภาพยนตร์ เป็นอย่างดี รักหนัง มีความละเอียดอ่อน เข้าใจในระบบการทำงานทางด้าน EFX เป็นอย่างดี มีความสามารถทางด้าน Computer

Sample Sky Exits Films TVC


สนใจส่งรายละเอียด การศึกษา งานกิจกรรม สิ่งที่คุณสนใจ โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ความสามารถพิเศษ และส่งประวัติส่วนตัวและประวัติการศึกษา [Super Resume]
ของท่านมาด้วย มากที่สุด เท่าที่ทางเราจะสามารถรู้จักตัวของคุณได้ อย่างรวดเร็วมาที่
trainee.skyexits@gmail.com รับสมัครทาง E Mail เท่านั้น

รายละเอียดและผลงานของทางบริษัทที่
Blog: http://skyexits-showreel.blogspot.com/
Home Page http://www.skyexits.com/
Blog: http://skyexits.blogspot.com/

Sample Sky Exits Films TVCปัจจุบันกำลังศึกษาที่มหาวิทยาลัยรังสิต ปีที่4 คณะนิเทศศาสตร์ สาขาภาพยนตร์ และ วิดีทัศน์ เกรดเฉลี่ย: 2.85
ผลงานการกำกับหนังสั้น2549 "เปลี่ยน" - หนังทดลอง / ผลงานในวิชาเรียน “การตัดต่อภาพยนตร์”2548 เรื่อง " valentine ในกำมือผม" - หนังสั้นในโครงการ "หนังม่านรูด2" จัดโดย มูลนิธิเข้าถึงเอดส์สามารถเข้าชมแบบออนไลน์ได้ที่http://www.aidsaccess.com/07/index.php?option=com_content&task=view&id=177&Itemid=48ผลงานตัดต่อ2549 เมืองเอก 1579 - หนังสั้น ในวิชาเรียน "การกำกับภาพยนตร์"2549 the dinner - หนังสั้น (film 16 mm.) ในวิชาเรียน " การจัดแสงสำหรับภาพยนตร์"2549 ที่หมาเยี่ยว - หนังโฆษณา (film35mm.)ตำแหน่งผู้ช่วยผู้กำกับ2550 เด็กบาป - หนังสั้น(film 35mm.) ( อยู่ระหว่างตัดต่อขั้นสุดท้ายเพื่อส่งประกวด)2549 ธาดา -ภาพยนตร์สั้นในโครงการ หนังสั้นใต้ร่มเงาสมานฉันท์ จัดโดย นิตยสารไบโอสโคป - ผลงาน ได้รับทุนการศึกษา Young Thai Artist Award 20062548 นายระบำขำกลิ้ง - หนังสั้น โครงการ หนังม่านรูด จัดโดย มูลนิธิเข้าถึงเอดส์ - ผลงาน ได้รับทุนการศึกษา Young Thai Artist Award 2006
ฝากพี่ๆ ทีมงาน พิจารณาด้วยนะครับ

Apply Trainee : Sky Exits Films Production House

Trainee นักศึกษาฝึกงาน

SKY EXITS FILMS PRODUCTION HOUSE เป็นบริษัทถ่ายทำภาพยนตร์โฆษณา ชั้นนำของเมืองไทย ต้องการรับสมัคร เด็กนักศึกษาฝึกงาน รุ่นใหม่ไฟแรง เพื่อพัฒนาเข้ามาร่วมเป็นทีมงาน ในหลายๆด้าน ดังต่อไปนี้
01. Assistant Director ผู้ช่วยผู้กำกับ เรียนทางภาพยนตร์หรือสาขาที่ใกล้เคียง ช่างเจรจา กล้าแสดงออก ชอบความท้าทาย บุคลิกดี มนุษย์สัมพันธ์เป็นเลิศ มีความมั่นใจในตัวเอง มีความสามารถด้านการเขียน พูด และอ่านทั้งภาษาไทยและอังกฤษอย่างดี มีความคิดสร้างสรรค์ เป็นคนไม่มีโลกส่วนตัว ทำ Call Sheet เป็น
02. Casting and Acting Coach ฝ่ายจัดหานักแสดง ช่างเจรจา กล้าแสดงออก ชอบความท้าทาย บุคลิกดี มนุษย์สัมพันธ์เป็นเลิศ มีความมั่นใจในตัวเอง มีความรู้ทางด้านการแสดง สมควรเรียนสาขาที่ตรงกับด้านนี้ เพราะ Sky Exits Films Production ต้องการที่จะรับนักศึกษาฝึกงานมาเพื่อ พัฒนาเป็นทีมงานรุ่นใหม่ไฟแรง อย่างแท้จริง
03. Costume-Wardrobe แผนกเสื้อผ้านักแสดง จำเป็นอย่างยิ่งที่ควรจะเรียนด้านนี้แล้วมาฝึกงานกับทางเรา เพราะ Sky Exits Films Production ต้องการที่จะรับนักศึกษาฝึกงานมาเพื่อ พัฒนาเป็นทีมงานรุ่นใหม่ไฟแรง อย่างแท้จริง
04. Art Director and Assist Art Director เรียนสาขาเกี่ยวข้องกับงานศิลปกรรม ใจรักงานศิลปะ สื่อสารเป็นภาษาศิลปะได้เข้าใจ ใช้ Photoshop, illustrator

05. Film Producer and Assistant Film Producer เรียนทางภาพยนตร์หรือสาขาที่ใกล้เคียง
06. Production Coordinator ประสานงานกองถ่าย เรียนทางภาพยนตร์หรือสาขาที่ใกล้เคียง
07. Location Manager and Location Scout Survey ฝ่ายหาโลเคชั่น สถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ ใช้กล้องภาพนิ่งได้ดี
08. Props Master ฝ่ายหา อุปกรณ์ประกอบฉาก หรือของเข้าฉาก มีความอดทน

09. Cameraman and Assistant Cameraman เรียนทางภาพยนตร์หรือสาขาที่ใกล้เคียง มีความอดทน สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้ดี

10. Film Editor and Assist Film Editor [AVID] เรียนทางภาพยนตร์หรือสาขาที่ใกล้เคียงสามารถใช้โปรแกรม Adobe Premiere และ Photoshop ได้อย่างชำนาญ มีความต้องการที่จะเป็น คนตัดต่อที่ดี
11. Special EFX and Model FX สเปเชี่ยล เอฟเฟ็ค ภาพยนตร์ เรียน ทางวิศวะ คอมพิวเตอร์ ไฟฟ้า หรือเครื่องกล หรือไม่ก็ เรียนทางศิลปกรรม จิตกรรม รักในงานพิสดาร มีความอดทน สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้ดี เข้าใจภาพยนตร์ เป็นอย่างดี รักหนัง มีความละเอียดอ่อน เข้าใจในระบบการทำงานทางด้าน EFX เป็นอย่างดี มีความสามารถทางด้าน Computer

สนใจส่งรายละเอียด การศึกษา งานกิจกรรม สิ่งที่คุณสนใจ โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ความสามารถพิเศษ และส่งประวัติส่วนตัวและประวัติการศึกษา [Super Resume]
ของท่านมาด้วย มากที่สุด เท่าที่ทางเราจะสามารถรู้จักตัวของคุณได้ อย่างรวดเร็วมาที่
trainee.skyexits@gmail.com รับสมัครทาง E Mail เท่านั้น

รายละเอียดและผลงานของทางบริษัทที่
Blog: http://skyexits-showreel.blogspot.com/
Home Page http://www.skyexits.com/
Blog: http://skyexits.blogspot.com/ก่อนอื่นต้องขอบคุณพี่ๆมากนะคะที่ให้โอกาสพวกเรา ในเรื่องของการให้ฝึกงานแต่ว่าทางแกรมมีเพิ่งจะตอบรับใบสมัครฝึกงานเมื่อไม่นานนี้เองแล้วทางมหาลัยเป็นผู้ออกจดหมายขอความอนุเคราะห์ฝึกงานให้เลยไม่สามารถตอบปฏิเสธได้ค่ะ ไม่อย่างนั้นจะเป็นการ dis credit ของมหาวิทยาลัยแล้วรุ่นน้องต่อไปจะลำบากดังนั้นก็ต้องขอขอบคุณพี่ๆมากนะคะ ที่ให้โอกาส(ไม่รู้ไปฝึกกับเค้าแล้วจะให้แค่ถ่ายเอกสาร+ชงกาแฟรึเปล่าเนอะ??)ขอบคุณค่ะ

มีความสนใจการถ่ายทำและเบื้องหลังการผลิตงานภาพยนตร์

Trainee นักศึกษาฝึกงาน

SKY EXITS FILMS PRODUCTION HOUSE เป็นบริษัทถ่ายทำภาพยนตร์โฆษณา ชั้นนำของเมืองไทย ต้องการรับสมัคร เด็กนักศึกษาฝึกงาน รุ่นใหม่ไฟแรง เพื่อพัฒนาเข้ามาร่วมเป็นทีมงาน ในหลายๆด้าน ดังต่อไปนี้
01. Assistant Director ผู้ช่วยผู้กำกับ เรียนทางภาพยนตร์หรือสาขาที่ใกล้เคียง ช่างเจรจา กล้าแสดงออก ชอบความท้าทาย บุคลิกดี มนุษย์สัมพันธ์เป็นเลิศ มีความมั่นใจในตัวเอง มีความสามารถด้านการเขียน พูด และอ่านทั้งภาษาไทยและอังกฤษอย่างดี มีความคิดสร้างสรรค์ เป็นคนไม่มีโลกส่วนตัว ทำ Call Sheet เป็น
02. Casting and Acting Coach ฝ่ายจัดหานักแสดง ช่างเจรจา กล้าแสดงออก ชอบความท้าทาย บุคลิกดี มนุษย์สัมพันธ์เป็นเลิศ มีความมั่นใจในตัวเอง มีความรู้ทางด้านการแสดง สมควรเรียนสาขาที่ตรงกับด้านนี้ เพราะ Sky Exits Films Production ต้องการที่จะรับนักศึกษาฝึกงานมาเพื่อ พัฒนาเป็นทีมงานรุ่นใหม่ไฟแรง อย่างแท้จริง
03. Costume-Wardrobe แผนกเสื้อผ้านักแสดง จำเป็นอย่างยิ่งที่ควรจะเรียนด้านนี้แล้วมาฝึกงานกับทางเรา เพราะ Sky Exits Films Production ต้องการที่จะรับนักศึกษาฝึกงานมาเพื่อ พัฒนาเป็นทีมงานรุ่นใหม่ไฟแรง อย่างแท้จริง
04. Art Director and Assist Art Director เรียนสาขาเกี่ยวข้องกับงานศิลปกรรม ใจรักงานศิลปะ สื่อสารเป็นภาษาศิลปะได้เข้าใจ ใช้ Photoshop, illustrator

05. Film Producer and Assistant Film Producer เรียนทางภาพยนตร์หรือสาขาที่ใกล้เคียง
06. Production Coordinator ประสานงานกองถ่าย เรียนทางภาพยนตร์หรือสาขาที่ใกล้เคียง
07. Location Manager and Location Scout Survey ฝ่ายหาโลเคชั่น สถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ ใช้กล้องภาพนิ่งได้ดี
08. Props Master ฝ่ายหา อุปกรณ์ประกอบฉาก หรือของเข้าฉาก มีความอดทน

09. Cameraman and Assistant Cameraman เรียนทางภาพยนตร์หรือสาขาที่ใกล้เคียง มีความอดทน สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้ดี

10. Film Editor and Assist Film Editor [AVID] เรียนทางภาพยนตร์หรือสาขาที่ใกล้เคียงสามารถใช้โปรแกรม Adobe Premiere และ Photoshop ได้อย่างชำนาญ มีความต้องการที่จะเป็น คนตัดต่อที่ดี
11. Special EFX and Model FX สเปเชี่ยล เอฟเฟ็ค ภาพยนตร์ เรียน ทางวิศวะ คอมพิวเตอร์ ไฟฟ้า หรือเครื่องกล หรือไม่ก็ เรียนทางศิลปกรรม จิตกรรม รักในงานพิสดาร มีความอดทน สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้ดี เข้าใจภาพยนตร์ เป็นอย่างดี รักหนัง มีความละเอียดอ่อน เข้าใจในระบบการทำงานทางด้าน EFX เป็นอย่างดี มีความสามารถทางด้าน Computer

สนใจส่งรายละเอียด การศึกษา งานกิจกรรม สิ่งที่คุณสนใจ โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ความสามารถพิเศษ และส่งประวัติส่วนตัวและประวัติการศึกษา [Super Resume]
ของท่านมาด้วย มากที่สุด เท่าที่ทางเราจะสามารถรู้จักตัวของคุณได้ อย่างรวดเร็วมาที่
trainee.skyexits@gmail.com รับสมัครทาง E Mail เท่านั้น

รายละเอียดและผลงานของทางบริษัทที่
Blog: http://skyexits-showreel.blogspot.com/
Home Page http://www.skyexits.com/
Blog: http://skyexits.blogspot.com/
นักศึกษาปี 4 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน เอกภาพยนตร์และภาพถ่าย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจขอเข้าฝึกงานในตำแหน่ง Assistant Director หรือ Assist Art Director โดยระหว่างการศึกษาก็มีความสนใจเกี่ยวกับโฆษณา ได้เคยลงเรียนวิชาออกแบบโฆษณา (Advertising Design) ได้ผลการเรียน B และวิชาภาพยนตร์โฆษณา (Advertising Film Production) โดยในวิชานี้ก็ได้มีโอกาสทำโปรดักชั่นภาพยนตร์โฆษณา ได้ผลการเรียน B+ ส่วนในด้านของวิชาเอกภาพยนตร์ที่เรียน ก็ได้มีโอกาสทำหนังสั้นส่งอาจารย์ซึ่งเป็นงานกลุ่มและได้ทำตำแหน่ง Art Director และปัจจุบันทำโปรเจคสารคดีโดยมีตำแหน่งเป็นผู้กำกับ

ส่วนประสบการณ์ด้านการฝึกงานก็ได้เคยไปฝึกงานที่บริษัท ภาพยนตร์หรรษา Cinemasia โดยระหว่างฝึกงานก็ได้มีประสบการณ์ในส่วน Post Production ของภาพยนตร์เรื่อง หนูหิ่น เดอะมูฟวี่ และ Pre Production ของภาพยนตร์เรื่อง ปืนใหญ่จอมสลัด

โดยมีความสนใจการถ่ายทำและเบื้องหลังการผลิตงานภาพยนตร์ทุกประเภท สนใจชอบออกกองถ่ายและเรียนรู้งานในกองถ่ายมาก มีสมาธิในการทำงาน สู้งาน ไม่เกี่ยงแม้ต้องแบกหามหรือเสิร์ฟน้ำเพื่อได้เรียนรู้งานในกองถ่ายอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานของผู้ช่วยผู้กำกับ และ Art director แต่ถึงอย่างไรก็ไม่เกี่ยงงานตำแหน่งอื่นๆในกองถ่ายที่ทางบริษัทเห็นสมควรว่าเหมาะสม เพราะอย่างน้อยก็ได้มีโอกาสเข้าไปเรียนรู้ระบบการทำงานของมืออาชีพจริงๆ

ต้องการฝึกงาน Production House ถ่ายทำภาพยนตร์

Trainee นักศึกษาฝึกงาน

SKY EXITS FILMS PRODUCTION HOUSE เป็นบริษัทถ่ายทำภาพยนตร์โฆษณา ชั้นนำของเมืองไทย ต้องการรับสมัคร เด็กนักศึกษาฝึกงาน รุ่นใหม่ไฟแรง เพื่อพัฒนาเข้ามาร่วมเป็นทีมงาน ในหลายๆด้าน ดังต่อไปนี้
01. Assistant Director ผู้ช่วยผู้กำกับ เรียนทางภาพยนตร์หรือสาขาที่ใกล้เคียง ช่างเจรจา กล้าแสดงออก ชอบความท้าทาย บุคลิกดี มนุษย์สัมพันธ์เป็นเลิศ มีความมั่นใจในตัวเอง มีความสามารถด้านการเขียน พูด และอ่านทั้งภาษาไทยและอังกฤษอย่างดี มีความคิดสร้างสรรค์ เป็นคนไม่มีโลกส่วนตัว ทำ Call Sheet เป็น
02. Casting and Acting Coach ฝ่ายจัดหานักแสดง ช่างเจรจา กล้าแสดงออก ชอบความท้าทาย บุคลิกดี มนุษย์สัมพันธ์เป็นเลิศ มีความมั่นใจในตัวเอง มีความรู้ทางด้านการแสดง สมควรเรียนสาขาที่ตรงกับด้านนี้ เพราะ Sky Exits Films Production ต้องการที่จะรับนักศึกษาฝึกงานมาเพื่อ พัฒนาเป็นทีมงานรุ่นใหม่ไฟแรง อย่างแท้จริง
03. Costume-Wardrobe แผนกเสื้อผ้านักแสดง จำเป็นอย่างยิ่งที่ควรจะเรียนด้านนี้แล้วมาฝึกงานกับทางเรา เพราะ Sky Exits Films Production ต้องการที่จะรับนักศึกษาฝึกงานมาเพื่อ พัฒนาเป็นทีมงานรุ่นใหม่ไฟแรง อย่างแท้จริง
04. Art Director and Assist Art Director เรียนสาขาเกี่ยวข้องกับงานศิลปกรรม ใจรักงานศิลปะ สื่อสารเป็นภาษาศิลปะได้เข้าใจ ใช้ Photoshop, illustrator

05. Film Producer and Assistant Film Producer เรียนทางภาพยนตร์หรือสาขาที่ใกล้เคียง
06. Production Coordinator ประสานงานกองถ่าย เรียนทางภาพยนตร์หรือสาขาที่ใกล้เคียง
07. Location Manager and Location Scout Survey ฝ่ายหาโลเคชั่น สถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ ใช้กล้องภาพนิ่งได้ดี
08. Props Master ฝ่ายหา อุปกรณ์ประกอบฉาก หรือของเข้าฉาก มีความอดทน

09. Cameraman and Assistant Cameraman เรียนทางภาพยนตร์หรือสาขาที่ใกล้เคียง มีความอดทน สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้ดี

10. Film Editor and Assist Film Editor [AVID] เรียนทางภาพยนตร์หรือสาขาที่ใกล้เคียงสามารถใช้โปรแกรม Adobe Premiere และ Photoshop ได้อย่างชำนาญ มีความต้องการที่จะเป็น คนตัดต่อที่ดี
11. Special EFX and Model FX สเปเชี่ยล เอฟเฟ็ค ภาพยนตร์ เรียน ทางวิศวะ คอมพิวเตอร์ ไฟฟ้า หรือเครื่องกล หรือไม่ก็ เรียนทางศิลปกรรม จิตกรรม รักในงานพิสดาร มีความอดทน สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้ดี เข้าใจภาพยนตร์ เป็นอย่างดี รักหนัง มีความละเอียดอ่อน เข้าใจในระบบการทำงานทางด้าน EFX เป็นอย่างดี มีความสามารถทางด้าน Computer

สนใจส่งรายละเอียด การศึกษา งานกิจกรรม สิ่งที่คุณสนใจ โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ความสามารถพิเศษ และส่งประวัติส่วนตัวและประวัติการศึกษา [Super Resume]
ของท่านมาด้วย มากที่สุด เท่าที่ทางเราจะสามารถรู้จักตัวของคุณได้ อย่างรวดเร็วมาที่
trainee.skyexits@gmail.com รับสมัครทาง E Mail เท่านั้น

รายละเอียดและผลงานของทางบริษัทที่
Blog: http://skyexits-showreel.blogspot.com/
Home Page http://www.skyexits.com/
Blog: http://skyexits.blogspot.com/


ปัจจุบันศึกษาอยู่ที่ King Mongkut’s University of Technology ThonburiSchool of Architecture&Design, 3 rd years in communication design ่(ภาคภาษาอังกฤษ)สามารถใช้โปรแกรม-Adobe Illustration, Photoshop program, After Effect, Final cut pro, Flash, Logic express (สามารถใช้โปรแกรมจากเครื่อง mac ได้)-Drawing and making an illustration, graphic program, visual graphic, Moving image, Short film and Sound composeเคยมีประสบงานการทำงาน-Project study-AACP Animation kid camp 1-4สนใจ ผู้ช่วยผู้กำกับ Assistant Director Art Director and Assist Art Director Graphic Design Props Master Post Production Editor and Assist Editorต้องการฝึกงานตั้งแต่เดือนเมษายน ฝึกประมาณ 4-6เดือนสามารถทำงานหนักได้ สามารถไปทำงานต่างจังหวัดได้ สามารถทำงานเป็นทีมได้มีความอดทนสูง อยากเรียนรู้การทำงานในกองถ่าย

ต้องการฝึกงาน

สนใจอยากฝึกงาน รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน กองถ่ายทำภาพยนตร์โฆษณา
Sky Exits Film Production
เพื่อคัดเลือกเป็นทีมงาน ทำหนังโฆษณา

SKY EXITS FILM PRODUCTION
เป็นบริษัทถ่ายทำภาพยนตร์โฆษณา ชั้นนำของเมืองไทย ต้องการรับสมัคร นักศึกษาฝึกงาน ที่เรียนทาง สื่อสารมวลชน ภาพยนตร์ การถ่ายภาพ ศิลป ออกแบบ ตกแต่งภายใน การแสดง การออกแบบเสื้อผ้า ที่ต้องการฝึกงาน ถ่ายทำหนัง รุ่นใหม่ไฟแรง เพื่อพัฒนาเข้ามาร่วมเป็นทีมงาน ในหลายๆด้าน ดังต่อไปนี้

01.ผู้ช่วยผู้กำกับ Assistant Director เรียนทางภาพยนตร์ และการถ่ายภาพ
02.ฝ่ายจัดหานักแสดง Casting เรียนทางการแสดง
03. แผนกเสื้อผ้า Wardrobe เรียนทางการออกแบบเสื้อผ้า และเครื่องแต่งกาย
04. Art Director and Assist Art Director เรียนทางศิลป
05. Graphic Design เรียนทางศิลป คอมพิวเตอร์
06. Producer, ฝ่ายหา โลเคชั่น [Location Scout] เรียนทางภาพยนตร์
07. Props Master เรียนทางศิลป
08. Cameraman and Assistant Cameraman เรียนทางภาพยนตร์ และการถ่ายภาพ
09. Post Production Editor and Assist Editor เรียนทางภาพยนตร์ และการถ่ายภาพ
10. Special FX เรียนทางด้านวิศวะ คอมพิวเตอร์ ช่างไฟฟ้า อิเลคโทรนิค

สนใจส่งรายละเอียด การศึกษา งานกิจกรรม สิ่งที่คุณสนใจ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ความสามารถพิเศษ
และส่งประวัติส่วนตัวและประวัติการศึกษา (Resume)
ของท่านมาด้วย มากที่สุด เท่าที่ทางเราจะสามารถรู้จักตัวของคุณได้ อย่างรวดเร็วมาที่
trainee.skyexits@gmail.com รับสมัครทาง E Mail เท่านั้น
รายละเอียดและผลงานของทางบริษัทที่

Home Page http://www.skyexits.com/
Blog : http://skyexits-showreel.blogspot.com/
Blog : http://skyexits.blogspot.com/

รายละเอียดของใบประกาศรับสมัคร นักศึกษาฝึกงานที่
http://jrsky.blogspot.com/

บริษัทอยู่แถว ลาดพร้าว 88 บางกะปิ กทม ติดต่อคุณปุ้ย
Tel 02-9336470-9ขณะนี้กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 เอกภาพยนตร์และภาพถ่ายคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เกรดเฉลี่ย 3.29 มีความสนใจที่จะสมัครเป็นนักศึกษาฝึกงานของทางบริษัท ในตำแหน่งผู้ช่วยผู้กำกับหรือฝ่ายจัดหานักแสดงค่ะ

ดิฉันมีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office ทุกประเภท รวมถึงโปรแกรมตัดต่อเช่น Adobe Premiere Pro. และ Vegas. งานอดิเรกดิฉันชอบ ดูหนัง ฟังเพลง อ่านหนังสือ ดูโทรทัศน์ ความสามารถพิเศษ วาดรูป ประดิษฐ์และตกแต่งสิ่งของต่างๆ ในขณะที่กำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆมากมาย เช่น ปี1-ปี3 staff งานรับเพื่อนใหม่ (งานรับน้อง) , ปี1-ปี2 Staff งานฟุตบอลประเพณีธรรมศาสตร์-จุฬา , Staff งาน Freshy Night ฯลฯ

ประสบการณ์การทำงาน เคยฝึกงานในกองถ่ายภาพยนตร์เรื่อง The Letter of Death เขียนเป็นส่งตาย ของพี่ป๋อง กพล ทองพลับ ในตำแหน่งผู้ช่วยผู้กำกับ และเคยเป็นผู้ช่วยผู้กำกับ 1 ภาพยนตร์เรื่องเพื่อนกันตลอดกาล (ภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นโครงการร่วมของ 4 มหาวิทยาลัยค่ะ มี จุฬา ธรรมศาสตร์ ม.รังสิต ม.ลาดกระบัง เพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 เอกภาพยนตร์ของแต่ละมหาลัยมีประสบการณ์ในการทำงานจริง โดยแต่ละมหาวิทยาลัยจะได้บทภาพยนตร์ไปมหาลัยละ 1 เรื่อง ให้ไปดำเนินงานตั้งแต่ช่วง Pre Production จนถึง Post Production และจะมีพี่ที่เป็นคนประสานงานเรื่องโครงการนี้เป็นคนดูแล กระบวนการทำงานอีกที ธรรมศาสตร์ได้เรื่องเพื่อนกันตลอดกาล ทางทีมงานได้ทำงานในส่วนของ Pre Production คือแก้บท , Casting ฯ ในส่วนของดิฉันซึ่งเป็นผู้ช่วยผู้กำกับ 1 มีหน้าที่ในการจัดหานักแสดง ติดต่อ Modeling และ นำบทที่เสร็จสมบูรณ์มาแตกเป็นตารางการถ่ายทำ Breakdown และ ตารางคิวการถ่ายทำของนักแสดง เพื่อนำไปใช้ทำ Budget ต่อไป รวมถึงเป็นที่ปรึกษาของเพื่อนๆในการทำงานเนื่องจากเคยมีประสบการณ์การทำงานในกองถ่ายทำภาพยนตร์มาแล้ว แต่เนื่องจากโครงการนี้เพิ่งจัดทำเป็นปีแรกและประสบปัญหาหลายๆอย่าง จึงทำให้ต้องยกเลิกโครงการไป - -")

ดิฉันมีความสนใจที่จะสมัครเป็นนักศึกษาฝึกงานของทางบริษัทเนื่องจากตลาดการผลิตโฆษณาได้เจริญเติบโตรุดหน้าไปเป็นอย่างมาก โฆษณาที่ผลิตออกมาแต่ละชิ้นนั้นมีเรื่องราว ความโดดเด่นและเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ถือเป็นเส่นห์ของภาพยนตร์โฆษณาในปัจจุบัน ประกอบกับความสนใจส่วนตัวซึ่งตอน Ent. ติดเข้าคณะนี้แรกๆดิฉันตั้งใจจะเรียนเอกโฆษณาแต่เนื่องจากเอกโฆษณาในคณะวารสารเน้นเนื้อหาการสอนไปทางการตลาดมากกว่า ดิฉันจึงตัดสินใจเรียนเอกภาพยนตร์เพราะชอบการทำงานเบื้องหลังและยังสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ทั้งการสร้างโฆษณาและภาพยนตร์ ในการเรียนการสอนของเอกนี้จะมีเนื้อหาครอบคลุมการถ่ายทำทุกประเภท รวมถึงวิชาการถ่ายทำภาพยนตร์โฆษณา ซึ่งเมื่อมีการจับกลุ่มทำงานเพื่อนๆก็ได้มอบหมายให้ดิฉันเป็นผู้กำกับฯ ซึ่งผลงานก็ออกมาเป็นที่น่าพอใจได้เกรด A ดิฉันมีโอกาสได้เห็นผลงานภาพยนตร์โฆษณาของทางบริษัทหลายๆตัวที่ดูแล้วรู้สึกประทับใจและชอบรูปแบบการทำงานและการสร้างภาพยนตร์โฆษณาที่มีคุณภาพ โดนใจผู้ชม ด้วยเหตุผลดังกล่าวดิฉันจึงมีความสนใจที่จะเข้าร่วมฝึกงานกับทางบริษัทเพื่อเป็นประสบการณ์ต่อไปในอนาคต โดย e-mail ฉบับนี้ได้แนบใบทรานสคริปผลการเรียนเทอมล่าสุด และ Breakdown ภาพยนตร์เรื่องเพื่อนกันตลอดกาล มาประกอบการพิจารณา ในส่วนของตำแหน่งในการฝึกงานถ้าหากพี่ๆเห็นว่าหนูเหมาะกับงานในส่วนอื่นๆมากกว่าหนูก็พร้อมที่จะทำหน้าที่อย่างสุดความสามารถค่ะ ช่วยรับไว้พิจารณาด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ


สนใจอยากฝึกงาน รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน กองถ่ายทำภาพยนตร์โฆษณา
Sky Exits Film Production
เพื่อคัดเลือกเป็นทีมงาน ทำหนังโฆษณา

SKY EXITS FILM PRODUCTION
เป็นบริษัทถ่ายทำภาพยนตร์โฆษณา ชั้นนำของเมืองไทย ต้องการรับสมัคร นักศึกษาฝึกงาน ที่เรียนทาง สื่อสารมวลชน ภาพยนตร์ การถ่ายภาพ ศิลป ออกแบบ ตกแต่งภายใน การแสดง การออกแบบเสื้อผ้า ที่ต้องการฝึกงาน ถ่ายทำหนัง รุ่นใหม่ไฟแรง เพื่อพัฒนาเข้ามาร่วมเป็นทีมงาน ในหลายๆด้าน ดังต่อไปนี้

01.ผู้ช่วยผู้กำกับ Assistant Director เรียนทางภาพยนตร์ และการถ่ายภาพ
02.ฝ่ายจัดหานักแสดง Casting เรียนทางการแสดง
03. แผนกเสื้อผ้า Wardrobe เรียนทางการออกแบบเสื้อผ้า และเครื่องแต่งกาย
04. Art Director and Assist Art Director เรียนทางศิลป
05. Graphic Design เรียนทางศิลป คอมพิวเตอร์
06. Producer, ฝ่ายหา โลเคชั่น [Location Scout] เรียนทางภาพยนตร์
07. Props Master เรียนทางศิลป
08. Cameraman and Assistant Cameraman เรียนทางภาพยนตร์ และการถ่ายภาพ
09. Post Production Editor and Assist Editor เรียนทางภาพยนตร์ และการถ่ายภาพ
10. Special FX เรียนทางด้านวิศวะ คอมพิวเตอร์ ช่างไฟฟ้า อิเลคโทรนิค

สนใจส่งรายละเอียด การศึกษา งานกิจกรรม สิ่งที่คุณสนใจ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ความสามารถพิเศษ
และส่งประวัติส่วนตัวและประวัติการศึกษา (Resume)
ของท่านมาด้วย มากที่สุด เท่าที่ทางเราจะสามารถรู้จักตัวของคุณได้ อย่างรวดเร็วมาที่
trainee.skyexits@gmail.com รับสมัครทาง E Mail เท่านั้น
รายละเอียดและผลงานของทางบริษัทที่

Home Page http://www.skyexits.com/
Blog : http://skyexits-showreel.blogspot.com/
Blog : http://skyexits.blogspot.com/

รายละเอียดของใบประกาศรับสมัคร นักศึกษาฝึกงานที่
http://jrsky.blogspot.com/

บริษัทอยู่แถว ลาดพร้าว 88 บางกะปิ กทม ติดต่อคุณปุ้ย
Tel 02-9336470-9

หาที่ฝึกงาน

สนใจอยากฝึกงาน รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน กองถ่ายทำภาพยนตร์โฆษณา
Sky Exits Film Production
เพื่อคัดเลือกเป็นทีมงาน ทำหนังโฆษณา

SKY EXITS FILM PRODUCTION
เป็นบริษัทถ่ายทำภาพยนตร์โฆษณา ชั้นนำของเมืองไทย ต้องการรับสมัคร นักศึกษาฝึกงาน ที่เรียนทาง สื่อสารมวลชน ภาพยนตร์ การถ่ายภาพ ศิลป ออกแบบ ตกแต่งภายใน การแสดง การออกแบบเสื้อผ้า ที่ต้องการฝึกงาน ถ่ายทำหนัง รุ่นใหม่ไฟแรง เพื่อพัฒนาเข้ามาร่วมเป็นทีมงาน ในหลายๆด้าน ดังต่อไปนี้

01.ผู้ช่วยผู้กำกับ Assistant Director เรียนทางภาพยนตร์ และการถ่ายภาพ
02.ฝ่ายจัดหานักแสดง Casting เรียนทางการแสดง
03. แผนกเสื้อผ้า Wardrobe เรียนทางการออกแบบเสื้อผ้า และเครื่องแต่งกาย
04. Art Director and Assist Art Director เรียนทางศิลป
05. Graphic Design เรียนทางศิลป คอมพิวเตอร์
06. Producer, ฝ่ายหา โลเคชั่น [Location Scout] เรียนทางภาพยนตร์
07. Props Master เรียนทางศิลป
08. Cameraman and Assistant Cameraman เรียนทางภาพยนตร์ และการถ่ายภาพ
09. Post Production Editor and Assist Editor เรียนทางภาพยนตร์ และการถ่ายภาพ
10. Special FX เรียนทางด้านวิศวะ คอมพิวเตอร์ ช่างไฟฟ้า อิเลคโทรนิค

สนใจส่งรายละเอียด การศึกษา งานกิจกรรม สิ่งที่คุณสนใจ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ความสามารถพิเศษ
และส่งประวัติส่วนตัวและประวัติการศึกษา (Resume)
ของท่านมาด้วย มากที่สุด เท่าที่ทางเราจะสามารถรู้จักตัวของคุณได้ อย่างรวดเร็วมาที่
trainee.skyexits@gmail.com รับสมัครทาง E Mail เท่านั้น
รายละเอียดและผลงานของทางบริษัทที่

Home Page http://www.skyexits.com/
Blog : http://skyexits-showreel.blogspot.com/
Blog : http://skyexits.blogspot.com/

รายละเอียดของใบประกาศรับสมัคร นักศึกษาฝึกงานที่
http://jrsky.blogspot.com/

บริษัทอยู่แถว ลาดพร้าว 88 บางกะปิ กทม ติดต่อคุณปุ้ย
Tel 02-9336470-9
ขณะนี้กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 เอกภาพยนตร์และภาพถ่าย คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เกรดเฉลี่ย 3.29 มีความสนใจที่จะสมัครเป็นนักศึกษาฝึกงานของทางบริษัท ในตำแหน่งผู้ช่วยผู้กำกับหรือฝ่ายจัดหานักแสดงค่ะ

ดิฉันมีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office ทุกประเภท รวมถึงโปรแกรมตัดต่อเช่น Adobe Premiere Pro. และ Vegas. งานอดิเรกดิฉันชอบ ดูหนัง ฟังเพลง อ่านหนังสือ ดูโทรทัศน์ ความสามารถพิเศษ วาดรูป ประดิษฐ์และตกแต่งสิ่งของต่างๆ ในขณะที่กำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆมากมาย เช่น ปี1-ปี3 staff งานรับเพื่อนใหม่ (งานรับน้อง) , ปี1-ปี2 Staff งานฟุตบอลประเพณีธรรมศาสตร์-จุฬา , Staff งาน Freshy Night ฯลฯ

ประสบการณ์การทำงาน เคยฝึกงานในกองถ่ายภาพยนตร์เรื่อง The Letter of Death เขียนเป็นส่งตาย ของพี่ป๋อง กพล ทองพลับ ในตำแหน่งผู้ช่วยผู้กำกับ และเคยเป็นผู้ช่วยผู้กำกับ 1 ภาพยนตร์เรื่องเพื่อนกันตลอดกาล (ภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นโครงการร่วมของ 4 มหาวิทยาลัยค่ะ มี จุฬา ธรรมศาสตร์ ม.รังสิต ม.ลาดกระบัง เพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 เอกภาพยนตร์ของแต่ละมหาลัยมีประสบการณ์ในการทำงานจริง โดยแต่ละมหาวิทยาลัยจะได้บทภาพยนตร์ไปมหาลัยละ 1 เรื่อง ให้ไปดำเนินงานตั้งแต่ช่วง Pre Production จนถึง Post Production และจะมีพี่ที่เป็นคนประสานงานเรื่องโครงการนี้เป็นคนดูแล กระบวนการทำงานอีกที ธรรมศาสตร์ได้เรื่องเพื่อนกันตลอดกาล ทางทีมงานได้ทำงานในส่วนของ Pre Production คือแก้บท , Casting ฯ ในส่วนของดิฉันซึ่งเป็นผู้ช่วยผู้กำกับ 1 มีหน้าที่ในการจัดหานักแสดง ติดต่อ Modeling และ นำบทที่เสร็จสมบูรณ์มาแตกเป็นตารางการถ่ายทำ Breakdown และ ตารางคิวการถ่ายทำของนักแสดง เพื่อนำไปใช้ทำ Budget ต่อไป รวมถึงเป็นที่ปรึกษาของเพื่อนๆในการทำงานเนื่องจากเคยมีประสบการณ์การทำงานในกองถ่ายทำภาพยนตร์มาแล้ว แต่เนื่องจากโครงการนี้เพิ่งจัดทำเป็นปีแรกและประสบปัญหาหลายๆอย่าง จึงทำให้ต้องยกเลิกโครงการไป - -")

ดิฉันมีความสนใจที่จะสมัครเป็นนักศึกษาฝึกงานของทางบริษัทเนื่องจากตลาดการผลิตโฆษณาได้เจริญเติบโตรุดหน้าไปเป็นอย่างมาก โฆษณาที่ผลิตออกมาแต่ละชิ้นนั้นมีเรื่องราว ความโดดเด่นและเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ถือเป็นเส่นห์ของภาพยนตร์โฆษณาในปัจจุบัน ประกอบกับความสนใจส่วนตัวซึ่งตอน Ent. ติดเข้าคณะนี้แรกๆดิฉันตั้งใจจะเรียนเอกโฆษณาแต่เนื่องจากเอกโฆษณาในคณะวารสารเน้นเนื้อหาการสอนไปทางการตลาดมากกว่า ดิฉันจึงตัดสินใจเรียนเอกภาพยนตร์เพราะชอบการทำงานเบื้องหลังและยังสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ทั้งการสร้างโฆษณาและภาพยนตร์ ในการเรียนการสอนของเอกนี้จะมีเนื้อหาครอบคลุมการถ่ายทำทุกประเภท รวมถึงวิชาการถ่ายทำภาพยนตร์โฆษณา ซึ่งเมื่อมีการจับกลุ่มทำงานเพื่อนๆก็ได้มอบหมายให้ดิฉันเป็นผู้กำกับฯ ซึ่งผลงานก็ออกมาเป็นที่น่าพอใจได้เกรด A ดิฉันมีโอกาสได้เห็นผลงานภาพยนตร์โฆษณาของทางบริษัทหลายๆตัวที่ดูแล้วรู้สึกประทับใจและชอบรูปแบบการทำงานและการสร้างภาพยนตร์โฆษณาที่มีคุณภาพ โดนใจผู้ชม ด้วยเหตุผลดังกล่าวดิฉันจึงมีความสนใจที่จะเข้าร่วมฝึกงานกับทางบริษัทเพื่อเป็นประสบการณ์ต่อไปในอนาคต โดย e-mail ฉบับนี้ได้แนบใบทรานสคริปผลการเรียนเทอมล่าสุด และ Breakdown ภาพยนตร์เรื่องเพื่อนกันตลอดกาล มาประกอบการพิจารณา ในส่วนของตำแหน่งในการฝึกงานถ้าหากพี่ๆเห็นว่าหนูเหมาะกับงานในส่วนอื่นๆมากกว่าหนูก็พร้อมที่จะทำหน้าที่อย่างสุดความสามารถค่ะ ช่วยรับไว้พิจารณาด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ


สนใจอยากฝึกงาน รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน กองถ่ายทำภาพยนตร์โฆษณา
Sky Exits Film Production
เพื่อคัดเลือกเป็นทีมงาน ทำหนังโฆษณา

SKY EXITS FILM PRODUCTION
เป็นบริษัทถ่ายทำภาพยนตร์โฆษณา ชั้นนำของเมืองไทย ต้องการรับสมัคร นักศึกษาฝึกงาน ที่เรียนทาง สื่อสารมวลชน ภาพยนตร์ การถ่ายภาพ ศิลป ออกแบบ ตกแต่งภายใน การแสดง การออกแบบเสื้อผ้า ที่ต้องการฝึกงาน ถ่ายทำหนัง รุ่นใหม่ไฟแรง เพื่อพัฒนาเข้ามาร่วมเป็นทีมงาน ในหลายๆด้าน ดังต่อไปนี้

01.ผู้ช่วยผู้กำกับ Assistant Director เรียนทางภาพยนตร์ และการถ่ายภาพ
02.ฝ่ายจัดหานักแสดง Casting เรียนทางการแสดง
03. แผนกเสื้อผ้า Wardrobe เรียนทางการออกแบบเสื้อผ้า และเครื่องแต่งกาย
04. Art Director and Assist Art Director เรียนทางศิลป
05. Graphic Design เรียนทางศิลป คอมพิวเตอร์
06. Producer, ฝ่ายหา โลเคชั่น [Location Scout] เรียนทางภาพยนตร์
07. Props Master เรียนทางศิลป
08. Cameraman and Assistant Cameraman เรียนทางภาพยนตร์ และการถ่ายภาพ
09. Post Production Editor and Assist Editor เรียนทางภาพยนตร์ และการถ่ายภาพ
10. Special FX เรียนทางด้านวิศวะ คอมพิวเตอร์ ช่างไฟฟ้า อิเลคโทรนิค

สนใจส่งรายละเอียด การศึกษา งานกิจกรรม สิ่งที่คุณสนใจ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ความสามารถพิเศษ
และส่งประวัติส่วนตัวและประวัติการศึกษา (Resume)
ของท่านมาด้วย มากที่สุด เท่าที่ทางเราจะสามารถรู้จักตัวของคุณได้ อย่างรวดเร็วมาที่
trainee.skyexits@gmail.com รับสมัครทาง E Mail เท่านั้น
รายละเอียดและผลงานของทางบริษัทที่

Home Page http://www.skyexits.com/
Blog : http://skyexits-showreel.blogspot.com/
Blog : http://skyexits.blogspot.com/

รายละเอียดของใบประกาศรับสมัคร นักศึกษาฝึกงานที่
http://jrsky.blogspot.com/

บริษัทอยู่แถว ลาดพร้าว 88 บางกะปิ กทม ติดต่อคุณปุ้ย
Tel 02-9336470-9

ตำแหน่งที่ต้องการเรียนรู้ ผู้ช่วย ผู้กำกับ Assistant Director

Trainee นักศึกษาฝึกงาน

SKY EXITS FILMS PRODUCTION HOUSE เป็นบริษัทถ่ายทำภาพยนตร์โฆษณา ชั้นนำของเมืองไทย ต้องการรับสมัคร เด็กนักศึกษาฝึกงาน รุ่นใหม่ไฟแรง เพื่อพัฒนาเข้ามาร่วมเป็นทีมงาน ในหลายๆด้าน ดังต่อไปนี้
01. Assistant Director ผู้ช่วยผู้กำกับ เรียนทางภาพยนตร์หรือสาขาที่ใกล้เคียง ช่างเจรจา กล้าแสดงออก ชอบความท้าทาย บุคลิกดี มนุษย์สัมพันธ์เป็นเลิศ มีความมั่นใจในตัวเอง มีความสามารถด้านการเขียน พูด และอ่านทั้งภาษาไทยและอังกฤษอย่างดี มีความคิดสร้างสรรค์ เป็นคนไม่มีโลกส่วนตัว ทำ Call Sheet เป็น
02. Casting and Acting Coach ฝ่ายจัดหานักแสดง ช่างเจรจา กล้าแสดงออก ชอบความท้าทาย บุคลิกดี มนุษย์สัมพันธ์เป็นเลิศ มีความมั่นใจในตัวเอง มีความรู้ทางด้านการแสดง สมควรเรียนสาขาที่ตรงกับด้านนี้ เพราะ Sky Exits Films Production ต้องการที่จะรับนักศึกษาฝึกงานมาเพื่อ พัฒนาเป็นทีมงานรุ่นใหม่ไฟแรง อย่างแท้จริง
03. Costume-Wardrobe แผนกเสื้อผ้านักแสดง จำเป็นอย่างยิ่งที่ควรจะเรียนด้านนี้แล้วมาฝึกงานกับทางเรา เพราะ Sky Exits Films Production ต้องการที่จะรับนักศึกษาฝึกงานมาเพื่อ พัฒนาเป็นทีมงานรุ่นใหม่ไฟแรง อย่างแท้จริง
04. Art Director and Assist Art Director เรียนสาขาเกี่ยวข้องกับงานศิลปกรรม ใจรักงานศิลปะ สื่อสารเป็นภาษาศิลปะได้เข้าใจ ใช้ Photoshop, illustrator

05. Film Producer and Assistant Film Producer เรียนทางภาพยนตร์หรือสาขาที่ใกล้เคียง
06. Production Coordinator ประสานงานกองถ่าย เรียนทางภาพยนตร์หรือสาขาที่ใกล้เคียง
07. Location Manager and Location Scout Survey ฝ่ายหาโลเคชั่น สถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ ใช้กล้องภาพนิ่งได้ดี
08. Props Master ฝ่ายหา อุปกรณ์ประกอบฉาก หรือของเข้าฉาก มีความอดทน

09. Cameraman and Assistant Cameraman เรียนทางภาพยนตร์หรือสาขาที่ใกล้เคียง มีความอดทน สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้ดี

10. Film Editor and Assist Film Editor [AVID] เรียนทางภาพยนตร์หรือสาขาที่ใกล้เคียงสามารถใช้โปรแกรม Adobe Premiere และ Photoshop ได้อย่างชำนาญ มีความต้องการที่จะเป็น คนตัดต่อที่ดี
11. Special EFX and Model FX สเปเชี่ยล เอฟเฟ็ค ภาพยนตร์ เรียน ทางวิศวะ คอมพิวเตอร์ ไฟฟ้า หรือเครื่องกล หรือไม่ก็ เรียนทางศิลปกรรม จิตกรรม รักในงานพิสดาร มีความอดทน สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้ดี เข้าใจภาพยนตร์ เป็นอย่างดี รักหนัง มีความละเอียดอ่อน เข้าใจในระบบการทำงานทางด้าน EFX เป็นอย่างดี มีความสามารถทางด้าน Computer

สนใจส่งรายละเอียด การศึกษา งานกิจกรรม สิ่งที่คุณสนใจ โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ความสามารถพิเศษ และส่งประวัติส่วนตัวและประวัติการศึกษา [Super Resume]
ของท่านมาด้วย มากที่สุด เท่าที่ทางเราจะสามารถรู้จักตัวของคุณได้ อย่างรวดเร็วมาที่
trainee.skyexits@gmail.com รับสมัครทาง E Mail เท่านั้น

รายละเอียดและผลงานของทางบริษัทที่
Blog: http://skyexits-showreel.blogspot.com/
Home Page http://www.skyexits.com/
Blog: http://skyexits.blogspot.com/


สมัครนักศึกษาฝึกงาน
ตำแหน่งที่ต้องการเรียนรู้ ผู้ช่วย ผู้กำกับ Assistant Director
นาย ส่งศักดิ์ อินทร์กล่ำ ชื่อเล่น เต้ อายุ25ปี เกิดวันที่ 4 ตุลาคม พศ.2524 สถานะภาพโสต ไม่มีแฟน
ที่อยู่ 19/28 ม.7 ซ.หรรษา1 ถ.เพชรเกษม81 เขตหนองแขม แขวงหนองแขม กทม. 10160
ตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัย รังสิต คณะนิเทศศาสตร์ สาขาภาพยนตร์และวีดีทัศน์ ชั้นปี3 เกรดเฉลี่ย 3.15


ผลงานที่เคยทำในระหว่าง เรียน
1.ผู้ช่วยผู้กำกับภาพยนตร์ สั้น "Winning นรก!" ประกอบการเรียนวิชาจัดแสง
2.ตากล้องภาพยนตร์ สั้น "ผิดครับผม... " ประกอบการเรียนวิชาการผลิตวีดิ ทัศน์1
3.กำกับมิวสิควีดิโอ เพลง 'บางสิ่ง" ประกอบการเรียนวิชาการผลิตวีดิทัศน์1
4.แสดงนำมิวสิควีดิโอ เพลง "เกิดมาแค่รักกัน "ประกอบการเรียนวิชาการผลิตวีดิทัศน์1
5.กำกับศิลป์ ละคร เวที " ไฟดับ ความลับแตก" ประกอบการเรียนวิชาการ แสดง
6. กำกับศิลป์รายการ โทรทัศน์ "วันดีดี"ประกอบการเรียนวิชาการผลิตวีดิทัศน์2
7. ตากล้อง ละครสั้นทาง โทรทัศน์ "ตำนานแค้นข้ามยุทธภพ " ประกอบการเรียนวิชาการผลิตวีดิทัศน์2
8. กำกับ/เขียนบท ภาพยนตร์สั้นซีน เดียว "ห้องน้ำหญิง "ประกอบการเรียนวิชาการผลิตภาพยนตร์1
9. กำกับ/เขียนบท ภาพยนตร์ สั้น "ยอดมนุษย์"ประกอบการเรียนวิชาการผลิตภาพยนตร์1
10. กำกับ/เขียนบท ภาพยนตร์สั้น "ขนมจีบกับแอลฟี่" ประกอบการเรียนวิชาการกำกับการแสดง

สนใจ อยากฝึกงาน กองถ่าย

Trainee นักศึกษาฝึกงาน

SKY EXITS FILMS PRODUCTION HOUSE เป็นบริษัทถ่ายทำภาพยนตร์โฆษณา ชั้นนำของเมืองไทย ต้องการรับสมัคร เด็กนักศึกษาฝึกงาน รุ่นใหม่ไฟแรง เพื่อพัฒนาเข้ามาร่วมเป็นทีมงาน ในหลายๆด้าน ดังต่อไปนี้
01. Assistant Director ผู้ช่วยผู้กำกับ เรียนทางภาพยนตร์หรือสาขาที่ใกล้เคียง ช่างเจรจา กล้าแสดงออก ชอบความท้าทาย บุคลิกดี มนุษย์สัมพันธ์เป็นเลิศ มีความมั่นใจในตัวเอง มีความสามารถด้านการเขียน พูด และอ่านทั้งภาษาไทยและอังกฤษอย่างดี มีความคิดสร้างสรรค์ เป็นคนไม่มีโลกส่วนตัว ทำ Call Sheet เป็น
02. Casting and Acting Coach ฝ่ายจัดหานักแสดง ช่างเจรจา กล้าแสดงออก ชอบความท้าทาย บุคลิกดี มนุษย์สัมพันธ์เป็นเลิศ มีความมั่นใจในตัวเอง มีความรู้ทางด้านการแสดง สมควรเรียนสาขาที่ตรงกับด้านนี้ เพราะ Sky Exits Films Production ต้องการที่จะรับนักศึกษาฝึกงานมาเพื่อ พัฒนาเป็นทีมงานรุ่นใหม่ไฟแรง อย่างแท้จริง
03. Costume-Wardrobe แผนกเสื้อผ้านักแสดง จำเป็นอย่างยิ่งที่ควรจะเรียนด้านนี้แล้วมาฝึกงานกับทางเรา เพราะ Sky Exits Films Production ต้องการที่จะรับนักศึกษาฝึกงานมาเพื่อ พัฒนาเป็นทีมงานรุ่นใหม่ไฟแรง อย่างแท้จริง
04. Art Director and Assist Art Director เรียนสาขาเกี่ยวข้องกับงานศิลปกรรม ใจรักงานศิลปะ สื่อสารเป็นภาษาศิลปะได้เข้าใจ ใช้ Photoshop, illustrator

05. Film Producer and Assistant Film Producer เรียนทางภาพยนตร์หรือสาขาที่ใกล้เคียง
06. Production Coordinator ประสานงานกองถ่าย เรียนทางภาพยนตร์หรือสาขาที่ใกล้เคียง
07. Location Manager and Location Scout Survey ฝ่ายหาโลเคชั่น สถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ ใช้กล้องภาพนิ่งได้ดี
08. Props Master ฝ่ายหา อุปกรณ์ประกอบฉาก หรือของเข้าฉาก มีความอดทน

09. Cameraman and Assistant Cameraman เรียนทางภาพยนตร์หรือสาขาที่ใกล้เคียง มีความอดทน สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้ดี

10. Film Editor and Assist Film Editor [AVID] เรียนทางภาพยนตร์หรือสาขาที่ใกล้เคียงสามารถใช้โปรแกรม Adobe Premiere และ Photoshop ได้อย่างชำนาญ มีความต้องการที่จะเป็น คนตัดต่อที่ดี
11. Special EFX and Model FX สเปเชี่ยล เอฟเฟ็ค ภาพยนตร์ เรียน ทางวิศวะ คอมพิวเตอร์ ไฟฟ้า หรือเครื่องกล หรือไม่ก็ เรียนทางศิลปกรรม จิตกรรม รักในงานพิสดาร มีความอดทน สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้ดี เข้าใจภาพยนตร์ เป็นอย่างดี รักหนัง มีความละเอียดอ่อน เข้าใจในระบบการทำงานทางด้าน EFX เป็นอย่างดี มีความสามารถทางด้าน Computer

สนใจส่งรายละเอียด การศึกษา งานกิจกรรม สิ่งที่คุณสนใจ โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ความสามารถพิเศษ และส่งประวัติส่วนตัวและประวัติการศึกษา [Super Resume]
ของท่านมาด้วย มากที่สุด เท่าที่ทางเราจะสามารถรู้จักตัวของคุณได้ อย่างรวดเร็วมาที่
trainee.skyexits@gmail.com รับสมัครทาง E Mail เท่านั้น

รายละเอียดและผลงานของทางบริษัทที่
Blog: http://skyexits-showreel.blogspot.com/
Home Page http://www.skyexits.com/
Blog: http://skyexits.blogspot.com/กำลังศึกษาอยู่ที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะเทคโนโลยีเกษตร ภาควิชาบริหารธุรกิจเกษตร สาขาวิชา บริหารธุรกิจเกษตร ชั้นปีที่ 3 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ดิฉันสามารถทำได้คือ MS Offices,Dreamweaver MX-8,Flash MX-8,Access ,Power point ดิฉันเคยฝึกงาน Work and Travel ที่ USA เป็นเวลา 3 เดือน เคยฝึกงานด้านประชาสัมพันธ์กับ บริษัททัวร์ของประเทศเกาหลี ดิฉันเข้าร่วมในการแสดงละครเวทีของสถาบัน และเคยเป็นคณะกรรมการสภานักศึกษา ดิฉันสามารถเล่นดนตรี ซึง ซอ ขลุ่ม กีตาร์ และทรอมโบน พูดภาษา ญี่ปุ่นได้นิดหน่อย

รับนักศึกษาฝึกงาน กองถ่ายทำภาพยนตร์ โฆษณา โปรดักชั่นเฮ้าส์Trainee นักศึกษาฝึกงาน

SKY EXITS FILMS PRODUCTION HOUSE เป็นบริษัทถ่ายทำภาพยนตร์โฆษณา ชั้นนำของเมืองไทย ต้องการรับสมัคร เด็กนักศึกษาฝึกงาน รุ่นใหม่ไฟแรง เพื่อพัฒนาเข้ามาร่วมเป็นทีมงาน ในหลายๆด้าน ดังต่อไปนี้
01. Assistant Director ผู้ช่วยผู้กำกับ เรียนทางภาพยนตร์หรือสาขาที่ใกล้เคียง ช่างเจรจา กล้าแสดงออก ชอบความท้าทาย บุคลิกดี มนุษย์สัมพันธ์เป็นเลิศ มีความมั่นใจในตัวเอง มีความสามารถด้านการเขียน พูด และอ่านทั้งภาษาไทยและอังกฤษอย่างดี มีความคิดสร้างสรรค์ เป็นคนไม่มีโลกส่วนตัว ทำ Call Sheet เป็น
02. Casting and Acting Coach ฝ่ายจัดหานักแสดง ช่างเจรจา กล้าแสดงออก ชอบความท้าทาย บุคลิกดี มนุษย์สัมพันธ์เป็นเลิศ มีความมั่นใจในตัวเอง มีความรู้ทางด้านการแสดง สมควรเรียนสาขาที่ตรงกับด้านนี้ เพราะ Sky Exits Films Production ต้องการที่จะรับนักศึกษาฝึกงานมาเพื่อ พัฒนาเป็นทีมงานรุ่นใหม่ไฟแรง อย่างแท้จริง
03. Costume-Wardrobe แผนกเสื้อผ้านักแสดง จำเป็นอย่างยิ่งที่ควรจะเรียนด้านนี้แล้วมาฝึกงานกับทางเรา เพราะ Sky Exits Films Production ต้องการที่จะรับนักศึกษาฝึกงานมาเพื่อ พัฒนาเป็นทีมงานรุ่นใหม่ไฟแรง อย่างแท้จริง
04. Art Director and Assist Art Director เรียนสาขาเกี่ยวข้องกับงานศิลปกรรม ใจรักงานศิลปะ สื่อสารเป็นภาษาศิลปะได้เข้าใจ ใช้ Photoshop, illustrator

05. Film Producer and Assistant Film Producer เรียนทางภาพยนตร์หรือสาขาที่ใกล้เคียง
06. Production Coordinator ประสานงานกองถ่าย เรียนทางภาพยนตร์หรือสาขาที่ใกล้เคียง
07. Location Manager and Location Scout Survey ฝ่ายหาโลเคชั่น สถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ ใช้กล้องภาพนิ่งได้ดี
08. Props Master ฝ่ายหา อุปกรณ์ประกอบฉาก หรือของเข้าฉาก มีความอดทน

09. Cameraman and Assistant Cameraman เรียนทางภาพยนตร์หรือสาขาที่ใกล้เคียง มีความอดทน สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้ดี

10. Film Editor and Assist Film Editor [AVID] เรียนทางภาพยนตร์หรือสาขาที่ใกล้เคียงสามารถใช้โปรแกรม Adobe Premiere และ Photoshop ได้อย่างชำนาญ มีความต้องการที่จะเป็น คนตัดต่อที่ดี
11. Special EFX and Model FX สเปเชี่ยล เอฟเฟ็ค ภาพยนตร์ เรียน ทางวิศวะ คอมพิวเตอร์ ไฟฟ้า หรือเครื่องกล หรือไม่ก็ เรียนทางศิลปกรรม จิตกรรม รักในงานพิสดาร มีความอดทน สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้ดี เข้าใจภาพยนตร์ เป็นอย่างดี รักหนัง มีความละเอียดอ่อน เข้าใจในระบบการทำงานทางด้าน EFX เป็นอย่างดี มีความสามารถทางด้าน Computer

สนใจส่งรายละเอียด การศึกษา งานกิจกรรม สิ่งที่คุณสนใจ โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ความสามารถพิเศษ และส่งประวัติส่วนตัวและประวัติการศึกษา [Super Resume]
ของท่านมาด้วย มากที่สุด เท่าที่ทางเราจะสามารถรู้จักตัวของคุณได้ อย่างรวดเร็วมาที่
trainee.skyexits@gmail.com รับสมัครทาง E Mail เท่านั้น

รายละเอียดและผลงานของทางบริษัทที่
Blog: http://skyexits-showreel.blogspot.com/
Home Page http://www.skyexits.com/
Blog: http://skyexits.blogspot.com/
การศึกษา
- มัธยาปลาย โรงเรียน เซนต์จอห์น (ศิลป์ - คำนวน)
- มหาวิทยาลัย กรุงเทพ (ปี3 คณะ นิเทศศาสตร์ - โฆษณา)
ความสามารถพิเศษ
- เป็นนักดนตรีโรงเรียน (มัธยมปลาย)
- เป็นนักฟุตบอลโรงเรียน (มัธยมปลาย)
- สามารถใชเภาษาอังกฤษได้ดี
- สามารถถ่ายภาพด้วยกล้อง SLR
- สามารถใช้ โปรแกรม Photoshop , Illutrator , Pagemaker

ต้องการฝึกงาน Production House ถ่ายทำภาพยนตร์

Trainee นักศึกษาฝึกงาน

SKY EXITS FILMS PRODUCTION HOUSE เป็นบริษัทถ่ายทำภาพยนตร์โฆษณา ชั้นนำของเมืองไทย ต้องการรับสมัคร เด็กนักศึกษาฝึกงาน รุ่นใหม่ไฟแรง เพื่อพัฒนาเข้ามาร่วมเป็นทีมงาน ในหลายๆด้าน ดังต่อไปนี้
01. Assistant Director ผู้ช่วยผู้กำกับ เรียนทางภาพยนตร์หรือสาขาที่ใกล้เคียง ช่างเจรจา กล้าแสดงออก ชอบความท้าทาย บุคลิกดี มนุษย์สัมพันธ์เป็นเลิศ มีความมั่นใจในตัวเอง มีความสามารถด้านการเขียน พูด และอ่านทั้งภาษาไทยและอังกฤษอย่างดี มีความคิดสร้างสรรค์ เป็นคนไม่มีโลกส่วนตัว ทำ Call Sheet เป็น
02. Casting and Acting Coach ฝ่ายจัดหานักแสดง ช่างเจรจา กล้าแสดงออก ชอบความท้าทาย บุคลิกดี มนุษย์สัมพันธ์เป็นเลิศ มีความมั่นใจในตัวเอง มีความรู้ทางด้านการแสดง สมควรเรียนสาขาที่ตรงกับด้านนี้ เพราะ Sky Exits Films Production ต้องการที่จะรับนักศึกษาฝึกงานมาเพื่อ พัฒนาเป็นทีมงานรุ่นใหม่ไฟแรง อย่างแท้จริง
03. Costume-Wardrobe แผนกเสื้อผ้านักแสดง จำเป็นอย่างยิ่งที่ควรจะเรียนด้านนี้แล้วมาฝึกงานกับทางเรา เพราะ Sky Exits Films Production ต้องการที่จะรับนักศึกษาฝึกงานมาเพื่อ พัฒนาเป็นทีมงานรุ่นใหม่ไฟแรง อย่างแท้จริง
04. Art Director and Assist Art Director เรียนสาขาเกี่ยวข้องกับงานศิลปกรรม ใจรักงานศิลปะ สื่อสารเป็นภาษาศิลปะได้เข้าใจ ใช้ Photoshop, illustrator

05. Film Producer and Assistant Film Producer เรียนทางภาพยนตร์หรือสาขาที่ใกล้เคียง
06. Production Coordinator ประสานงานกองถ่าย เรียนทางภาพยนตร์หรือสาขาที่ใกล้เคียง
07. Location Manager and Location Scout Survey ฝ่ายหาโลเคชั่น สถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ ใช้กล้องภาพนิ่งได้ดี
08. Props Master ฝ่ายหา อุปกรณ์ประกอบฉาก หรือของเข้าฉาก มีความอดทน

09. Cameraman and Assistant Cameraman เรียนทางภาพยนตร์หรือสาขาที่ใกล้เคียง มีความอดทน สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้ดี

10. Film Editor and Assist Film Editor [AVID] เรียนทางภาพยนตร์หรือสาขาที่ใกล้เคียงสามารถใช้โปรแกรม Adobe Premiere และ Photoshop ได้อย่างชำนาญ มีความต้องการที่จะเป็น คนตัดต่อที่ดี
11. Special EFX and Model FX สเปเชี่ยล เอฟเฟ็ค ภาพยนตร์ เรียน ทางวิศวะ คอมพิวเตอร์ ไฟฟ้า หรือเครื่องกล หรือไม่ก็ เรียนทางศิลปกรรม จิตกรรม รักในงานพิสดาร มีความอดทน สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้ดี เข้าใจภาพยนตร์ เป็นอย่างดี รักหนัง มีความละเอียดอ่อน เข้าใจในระบบการทำงานทางด้าน EFX เป็นอย่างดี มีความสามารถทางด้าน Computer

สนใจส่งรายละเอียด การศึกษา งานกิจกรรม สิ่งที่คุณสนใจ โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ความสามารถพิเศษ และส่งประวัติส่วนตัวและประวัติการศึกษา [Super Resume]
ของท่านมาด้วย มากที่สุด เท่าที่ทางเราจะสามารถรู้จักตัวของคุณได้ อย่างรวดเร็วมาที่
trainee.skyexits@gmail.com รับสมัครทาง E Mail เท่านั้น

รายละเอียดและผลงานของทางบริษัทที่
Blog: http://skyexits-showreel.blogspot.com/
Home Page http://www.skyexits.com/
Blog: http://skyexits.blogspot.com/
เพิ่งจบการศึกษาปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์ เอกโฆษรา มหาวิทยาลัยศรีปทุมเคยผ่านการฝึกงานจากบริท ไอทีวี จำกัด มหาชนในตำแหน่งโฆษณาประชาสัมพันธ์องค์กร ได้มีโอกาสทำสื่อสิ่งพิมพ์ขององค์กรเช่น PreAD Promote รายการร้านชำยามเช้า และข่าวเช้าไอทีวีและโปสเตอร์โฆษณาติดตามตึกในองค์กรเป็นAD ของไอทีวีเองได้ติดต่อประสานกับนักข่าวหนังสือพิมพ์ และนิตยสารต่างๆ ได้ออกงานเป็น Staffกับพี่ๆนางสาวไทยครับชอบการออกแบบโดยคอมพิวเตอร์ ชอบใช้โปรแกรมPhotoshopผ่านการเรียน ร.ด.มาแล้ว มีความตั้งใจจริงและรักงานตรงนี้มากๆ ชอบสร้างสรรค์ ชอบความท้าทาย ตรงต่อเวลามีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ชอบการทำงานเป็นทีมชอบรับฟังความคิดเห็นของทีมเพื่อให้ผลงานออกมาดีที่สุดครับมีความจริงใจและจริงจังครับมีไฟพร้อมลุยงานเต็มความสามารถครับ

ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ สนใจเทคโนโลยี สนุกสนาน

Trainee นักศึกษาฝึกงาน

SKY EXITS FILMS PRODUCTION HOUSE เป็นบริษัทถ่ายทำภาพยนตร์โฆษณา ชั้นนำของเมืองไทย ต้องการรับสมัคร เด็กนักศึกษาฝึกงาน รุ่นใหม่ไฟแรง เพื่อพัฒนาเข้ามาร่วมเป็นทีมงาน ในหลายๆด้าน ดังต่อไปนี้
01. Assistant Director ผู้ช่วยผู้กำกับ เรียนทางภาพยนตร์หรือสาขาที่ใกล้เคียง ช่างเจรจา กล้าแสดงออก ชอบความท้าทาย บุคลิกดี มนุษย์สัมพันธ์เป็นเลิศ มีความมั่นใจในตัวเอง มีความสามารถด้านการเขียน พูด และอ่านทั้งภาษาไทยและอังกฤษอย่างดี มีความคิดสร้างสรรค์ เป็นคนไม่มีโลกส่วนตัว ทำ Call Sheet เป็น
02. Casting and Acting Coach ฝ่ายจัดหานักแสดง ช่างเจรจา กล้าแสดงออก ชอบความท้าทาย บุคลิกดี มนุษย์สัมพันธ์เป็นเลิศ มีความมั่นใจในตัวเอง มีความรู้ทางด้านการแสดง สมควรเรียนสาขาที่ตรงกับด้านนี้ เพราะ Sky Exits Films Production ต้องการที่จะรับนักศึกษาฝึกงานมาเพื่อ พัฒนาเป็นทีมงานรุ่นใหม่ไฟแรง อย่างแท้จริง
03. Costume-Wardrobe แผนกเสื้อผ้านักแสดง จำเป็นอย่างยิ่งที่ควรจะเรียนด้านนี้แล้วมาฝึกงานกับทางเรา เพราะ Sky Exits Films Production ต้องการที่จะรับนักศึกษาฝึกงานมาเพื่อ พัฒนาเป็นทีมงานรุ่นใหม่ไฟแรง อย่างแท้จริง
04. Art Director and Assist Art Director เรียนสาขาเกี่ยวข้องกับงานศิลปกรรม ใจรักงานศิลปะ สื่อสารเป็นภาษาศิลปะได้เข้าใจ ใช้ Photoshop, illustrator

05. Film Producer and Assistant Film Producer เรียนทางภาพยนตร์หรือสาขาที่ใกล้เคียง
06. Production Coordinator ประสานงานกองถ่าย เรียนทางภาพยนตร์หรือสาขาที่ใกล้เคียง
07. Location Manager and Location Scout Survey ฝ่ายหาโลเคชั่น สถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ ใช้กล้องภาพนิ่งได้ดี
08. Props Master ฝ่ายหา อุปกรณ์ประกอบฉาก หรือของเข้าฉาก มีความอดทน

09. Cameraman and Assistant Cameraman เรียนทางภาพยนตร์หรือสาขาที่ใกล้เคียง มีความอดทน สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้ดี

10. Film Editor and Assist Film Editor [AVID] เรียนทางภาพยนตร์หรือสาขาที่ใกล้เคียงสามารถใช้โปรแกรม Adobe Premiere และ Photoshop ได้อย่างชำนาญ มีความต้องการที่จะเป็น คนตัดต่อที่ดี
11. Special EFX and Model FX สเปเชี่ยล เอฟเฟ็ค ภาพยนตร์ เรียน ทางวิศวะ คอมพิวเตอร์ ไฟฟ้า หรือเครื่องกล หรือไม่ก็ เรียนทางศิลปกรรม จิตกรรม รักในงานพิสดาร มีความอดทน สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้ดี เข้าใจภาพยนตร์ เป็นอย่างดี รักหนัง มีความละเอียดอ่อน เข้าใจในระบบการทำงานทางด้าน EFX เป็นอย่างดี มีความสามารถทางด้าน Computer

สนใจส่งรายละเอียด การศึกษา งานกิจกรรม สิ่งที่คุณสนใจ โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ความสามารถพิเศษ และส่งประวัติส่วนตัวและประวัติการศึกษา [Super Resume]
ของท่านมาด้วย มากที่สุด เท่าที่ทางเราจะสามารถรู้จักตัวของคุณได้ อย่างรวดเร็วมาที่
trainee.skyexits@gmail.com รับสมัครทาง E Mail เท่านั้น

รายละเอียดและผลงานของทางบริษัทที่
Blog: http://skyexits-showreel.blogspot.com/
Home Page http://www.skyexits.com/
Blog: http://skyexits.blogspot.com/
กำลังศึกษาที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปีที่3 คณะเทคโนโลยีการสื่อสารมวลชน (กำลังจะจบการศึกษา) เกรดเฉลี่ย 3.2-3.4สนใจที่จะเรียนรู้งานด้านการกำกับ,การผลิตรายการ,การสร้างสรรผลงานเคยมีประสบการการทำงานเกี่ยวกับงานจำพวกออกาไนส์,staffและอื่นๆอุปนิสัย : ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ สนใจเทคโนโลยี สนุกสนาน ตลกและสามารถทำงานเป็นทีมได้ดี

รับนักศึกษาฝึกงาน โฆษณาTrainee นักศึกษาฝึกงาน

SKY EXITS FILMS PRODUCTION HOUSE เป็นบริษัทถ่ายทำภาพยนตร์โฆษณา ชั้นนำของเมืองไทย ต้องการรับสมัคร เด็กนักศึกษาฝึกงาน รุ่นใหม่ไฟแรง เพื่อพัฒนาเข้ามาร่วมเป็นทีมงาน ในหลายๆด้าน ดังต่อไปนี้

01. Assistant Director ผู้ช่วยผู้กำกับ เรียนทางภาพยนตร์หรือสาขาที่ใกล้เคียง ช่างเจรจา กล้าแสดงออก ชอบความท้าทาย บุคลิกดี มนุษย์สัมพันธ์เป็นเลิศ มีความมั่นใจในตัวเอง มีความสามารถด้านการเขียน พูด และอ่านทั้งภาษาไทยและอังกฤษอย่างดี มีความคิดสร้างสรรค์ เป็นคนไม่มีโลกส่วนตัว ทำ Call Sheet เป็น
02. Casting and Acting Coach ฝ่ายจัดหานักแสดง ช่างเจรจา กล้าแสดงออก ชอบความท้าทาย บุคลิกดี มนุษย์สัมพันธ์เป็นเลิศ มีความมั่นใจในตัวเอง มีความรู้ทางด้านการแสดง สมควรเรียนสาขาที่ตรงกับด้านนี้ เพราะ Sky Exits Films Production ต้องการที่จะรับนักศึกษาฝึกงานมาเพื่อ พัฒนาเป็นทีมงานรุ่นใหม่ไฟแรง อย่างแท้จริง

03. Costume-Wardrobe แผนกเสื้อผ้านักแสดง จำเป็นอย่างยิ่งที่ควรจะเรียนด้านนี้แล้วมาฝึกงานกับทางเรา เพราะ Sky Exits Films Production ต้องการที่จะรับนักศึกษาฝึกงานมาเพื่อ พัฒนาเป็นทีมงานรุ่นใหม่ไฟแรง อย่างแท้จริง

04. Art Director and Assist Art Director เรียนสาขาเกี่ยวข้องกับงานศิลปกรรม ใจรักงานศิลปะ สื่อสารเป็นภาษาศิลปะได้เข้าใจ ใช้ Photoshop, illustrator

05. Film Producer and Assistant Film Producer เรียนทางภาพยนตร์หรือสาขาที่ใกล้เคียง

06. Production Coordinator ประสานงานกองถ่าย เรียนทางภาพยนตร์หรือสาขาที่ใกล้เคียง

07. Location Manager and Location Scout Survey ฝ่ายหาโลเคชั่น สถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ ใช้กล้องภาพนิ่งได้ดี

08. Props Master ฝ่ายหา อุปกรณ์ประกอบฉาก หรือของเข้าฉาก มีความอดทน

09. Cameraman and Assistant Cameraman เรียนทางภาพยนตร์หรือสาขาที่ใกล้เคียง มีความอดทน สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้ดี

10. Film Editor and Assist Film Editor [AVID] เรียนทางภาพยนตร์หรือสาขาที่ใกล้เคียงสามารถใช้โปรแกรม Adobe Premiere และ Photoshop ได้อย่างชำนาญ มีความต้องการที่จะเป็น คนตัดต่อที่ดี

11. Special EFX and Model FX สเปเชี่ยล เอฟเฟ็ค ภาพยนตร์ เรียน ทางวิศวะ คอมพิวเตอร์ ไฟฟ้า หรือเครื่องกล หรือไม่ก็ เรียนทางศิลปกรรม จิตกรรม รักในงานพิสดาร มีความอดทน สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้ดี เข้าใจภาพยนตร์ เป็นอย่างดี รักหนัง มีความละเอียดอ่อน เข้าใจในระบบการทำงานทางด้าน EFX เป็นอย่างดี มีความสามารถทางด้าน Computer

สนใจส่งรายละเอียด การศึกษา งานกิจกรรม สิ่งที่คุณสนใจ โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ความสามารถพิเศษ และส่งประวัติส่วนตัวและประวัติการศึกษา [Super Resume]
ของท่านมาด้วย มากที่สุด เท่าที่ทางเราจะสามารถรู้จักตัวของคุณได้ อย่างรวดเร็วมาที่
trainee.skyexits@gmail.com รับสมัครทาง E Mail เท่านั้น

รายละเอียดและผลงานของทางบริษัทที่
Blog: http://skyexits-showreel.blogspot.com/
Home Page http://www.skyexits.com/
Blog: http://skyexits.blogspot.com/

Behind The Scene
TAWAN Mobile Off Theater
Behind The Scene Making of Movie
JOB APPLICATION: Seeking a producer position
SUMMARY OF QUALIFICATION
· Proficient in Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) and The Internet
· Proficient in using an e-mail and photoshop
· Can speaking, writing, listening and understanding in English
· Can speaking in Italian
EDUCATION
Bachelor Degree: Bangkok University International College
Bachelor of Marketing (GPA 3.43)
May 2003 to December 2006
SKILLS
· Personal motivation
· Creative and innovative
WORKING EXPERIENCE
Position : Internship
Company : P&C productions co.,Ltd
Period : 15-Jan-2007 to Present

รับนักศึกษาฝึกงาน โฆษณา กองถ่ายหนัง

Trainee นักศึกษาฝึกงาน

SKY EXITS FILMS PRODUCTION HOUSE เป็นบริษัทถ่ายทำภาพยนตร์โฆษณา ชั้นนำของเมืองไทย ต้องการรับสมัคร เด็กนักศึกษาฝึกงาน รุ่นใหม่ไฟแรง เพื่อพัฒนาเข้ามาร่วมเป็นทีมงาน ในหลายๆด้าน ดังต่อไปนี้
01. Assistant Director ผู้ช่วยผู้กำกับ เรียนทางภาพยนตร์หรือสาขาที่ใกล้เคียง ช่างเจรจา กล้าแสดงออก ชอบความท้าทาย บุคลิกดี มนุษย์สัมพันธ์เป็นเลิศ มีความมั่นใจในตัวเอง มีความสามารถด้านการเขียน พูด และอ่านทั้งภาษาไทยและอังกฤษอย่างดี มีความคิดสร้างสรรค์ เป็นคนไม่มีโลกส่วนตัว ทำ Call Sheet เป็น
02. Casting and Acting Coach ฝ่ายจัดหานักแสดง ช่างเจรจา กล้าแสดงออก ชอบความท้าทาย บุคลิกดี มนุษย์สัมพันธ์เป็นเลิศ มีความมั่นใจในตัวเอง มีความรู้ทางด้านการแสดง สมควรเรียนสาขาที่ตรงกับด้านนี้ เพราะ Sky Exits Films Production ต้องการที่จะรับนักศึกษาฝึกงานมาเพื่อ พัฒนาเป็นทีมงานรุ่นใหม่ไฟแรง อย่างแท้จริง
03. Costume-Wardrobe แผนกเสื้อผ้านักแสดง จำเป็นอย่างยิ่งที่ควรจะเรียนด้านนี้แล้วมาฝึกงานกับทางเรา เพราะ Sky Exits Films Production ต้องการที่จะรับนักศึกษาฝึกงานมาเพื่อ พัฒนาเป็นทีมงานรุ่นใหม่ไฟแรง อย่างแท้จริง
04. Art Director and Assist Art Director เรียนสาขาเกี่ยวข้องกับงานศิลปกรรม ใจรักงานศิลปะ สื่อสารเป็นภาษาศิลปะได้เข้าใจ ใช้ Photoshop, illustrator

05. Film Producer and Assistant Film Producer เรียนทางภาพยนตร์หรือสาขาที่ใกล้เคียง
06. Production Coordinator ประสานงานกองถ่าย เรียนทางภาพยนตร์หรือสาขาที่ใกล้เคียง
07. Location Manager and Location Scout Survey ฝ่ายหาโลเคชั่น สถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ ใช้กล้องภาพนิ่งได้ดี
08. Props Master ฝ่ายหา อุปกรณ์ประกอบฉาก หรือของเข้าฉาก มีความอดทน

09. Cameraman and Assistant Cameraman เรียนทางภาพยนตร์หรือสาขาที่ใกล้เคียง มีความอดทน สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้ดี

10. Film Editor and Assist Film Editor [AVID] เรียนทางภาพยนตร์หรือสาขาที่ใกล้เคียงสามารถใช้โปรแกรม Adobe Premiere และ Photoshop ได้อย่างชำนาญ มีความต้องการที่จะเป็น คนตัดต่อที่ดี
11. Special EFX and Model FX สเปเชี่ยล เอฟเฟ็ค ภาพยนตร์ เรียน ทางวิศวะ คอมพิวเตอร์ ไฟฟ้า หรือเครื่องกล หรือไม่ก็ เรียนทางศิลปกรรม จิตกรรม รักในงานพิสดาร มีความอดทน สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้ดี เข้าใจภาพยนตร์ เป็นอย่างดี รักหนัง มีความละเอียดอ่อน เข้าใจในระบบการทำงานทางด้าน EFX เป็นอย่างดี มีความสามารถทางด้าน Computer

สนใจส่งรายละเอียด การศึกษา งานกิจกรรม สิ่งที่คุณสนใจ โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ความสามารถพิเศษ และส่งประวัติส่วนตัวและประวัติการศึกษา [Super Resume]
ของท่านมาด้วย มากที่สุด เท่าที่ทางเราจะสามารถรู้จักตัวของคุณได้ อย่างรวดเร็วมาที่
trainee.skyexits@gmail.com รับสมัครทาง E Mail เท่านั้น

รายละเอียดและผลงานของทางบริษัทที่
Blog: http://skyexits-showreel.blogspot.com/
Home Page http://www.skyexits.com/
Blog: http://skyexits.blogspot.com/สมัครตำแหน่ง : ฝึกงาน art director

การศึกษา : ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ภาควิชานิเทศศิลป์ สาขาการถ่ายภาพ
: ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนเทพศิรินทร์
สายศิลป์-ภาษาฝรั่งเศส

ประสบการณ์
การทำงาน : ผู้ช่วยช่างภาพหนังสือ CASAVIVA
: ผู้ช่วยช่างภาพหนังสือ ผู้หญิงวันนี้
: Trainee at Momento production

ทักษะทางคอมพิวเตอร์ : โปรแกรม Photoshop
: โปรแกรม Illustrator

ทักษะทางภาษา : ภาษาไทย
: ภาษาอังกฤษพูด อ่าน เขียน ดี

ความสามารถพิเศษ : เขียนรูปด้วยมือได้ สนใจในศิลปะและ ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหว
ใหม่ๆในวงการตลอดเวลา มนุษยสัมพันธ์ดี

กิจกรรมพิเศษ : ร่วมกิจกรรมโครงงานค่ายสอนศิลปะเด็ก