Wednesday, December 31, 2014

Location เป็นงานที่สำคัญมากของการถ่ายหนัง ด้วยประสบการณ์ อันยาวนานของ #SkyExits เรามีแหล่งข้อมูลในสถานที่ถ่ายทำเพียบ เราเด่นมากๆในเรื่องนี้

Location เป็นงานที่สำคัญมากของการถ่ายหนัง ด้วยประสบการณ์ อันยาวนานของ #SkyExits เรามีแหล่งข้อมูลในสถานที่ถ่ายทำเพียบ เราเด่นมากๆในเรื่องนี้