Wednesday, May 29, 2013

สรุปผลที่ได้รับ ปัญหาวิธีแก้ปัญหาและข้อเสนอแนะ

สรุปผลที่ได้รับ ปัญหาวิธีแก้ปัญหาและข้อเสนอแนะผลที่ได้รับในตลอดระยะเวลาการฝึกงาน

ได้รับความรู้ในเรื่องการทำงานร่วมกันในอีกสังคมของคนทำงาน
ได้เรียนรู้ในการทำงานอย่างไรการวางตัวอย่างไรถึงจะเป็นอยู่ร่วมกันได้ในสังคมนี้

การฝึกงานในครั้งนี้ทำให้ได้ประสบการณ์เป็นอย่างมากในการทำงาน
ได้เรียนรู้ในเรื่องต่างๆที่เรายังไม่เคยรู้มาก่อนซึ่งมีประโยชน์มาก
จะได้นำความรู้ที่ได้จากการฝึกงานในครั้งนี้นำไปปฏิบัติหรือ ประยุกต์ ใช้
ในการทำงานในอนาคตต่อไป
 ปัญหา-

ในช่วงแรกๆสิ่งที่จะเป็นปัญหาก็คือพี่ๆสั่งงานมา แล้วอธิบายไม่ค่อยเข้าใจ
เพราะเป็นงานที่ต้องใช้ความละเอียดในการทำงาน ทำให้งานเกิดความล่าช้าในการทำงาน

 วิธีแก้ปัญหา - ถ้าไม่เข้าใจตรงไหนก็จะถามพี่ๆทันที่ตอนที่พี่กำลังอธิบายงานในเรา
จะได้ทำให้งานเสร็จเร็วขึ้นไม่ต้องมาเสียเวลาในการมาถามในตอนทำงานนั้น ข้อเสนอแนะ - การฝึกงานก็เหมือนการทำงาน เราจึงควรตั้งใจและมุ่งมั่น พัฒนาในสิ่งที่เราถนัดและไม่ถนัดให้มีประสิทธิภาพการมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราควรทำทั้งในเวลาทำงานและนอกเวลาทำงาน จะทำให้เราเป็นคนที่หน้าเอ็นดูและเป็นการสร้างความสัมพันธ์ภายในองค์กร

แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือเราต้องแสดงความเป็นตัวของตัวเองไม่ควรปิดกัน แต่บางครั้งเราก็จะต้องรู้จักบางสถานที่ หรือบางเหตุการณ์ว่าเราควรวางตัวอย่างไร เราต้องคิดว่าทำอย่างไรจึงจะเป็นที่ยอมรับภายในองค์กรถ้าเรามีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับบุคลากรในองค์กร เราก็จะมีความสุขกับการทำงานภายในองค์กรนั้นด้วย คือส่วนหนึ่งและส่วนที่สำคัญคือการพัฒนาในเรื่องงานที่เราได้ทำอยู่นั้น ให้ดีขึ้นทำให้มีความผิดพลาดน้อยที่สุด แต่ถ้าไม่มีข้อผิดพลาดได้ก็จะดีสุดท้ายดิฉันจึงขอยกคำพูดของผู้จัดการฝ่าย พูดให้นักศึกษาฝึกงานฟังในวันสุดท้ายของการทำงาน คือ การทำงานบนกระดาษมันงานแต่การทำงานบนหนังคนมันยาก เราจะทำอย่างไรจึงจะอยู่ภายในองค์กรได้อย่างมีความสุข โดยให้ดูจากพี่ๆที่ทำงานภายในบริษัทเป็นตัวอย่าง

From Link : http://u49152792171.blogspot.com/2010/03/blog-post.html