Friday, March 20, 2015

เบื้องหลังการถ่ายทำโฆษณาตะวัน รสปลาหมึก จอมโจรสลัดหมึก นำแสดงโดย สาระแนโชว์ บันเทิงสุดโคตรๆ อย่างฮา ขำกลิ้ง ลิงกับหมาตลอดการถ่ายทำ เทคนิคระดับ Hollywood สุดยอดการถ่ายทำจริงๆ

เบื้องหลังการถ่ายทำโฆษณาตะวัน รสปลาหมึก จอมโจรสลัดหมึก นำแสดงโดย สาระแนโชว์ บันเทิงสุดโคตรๆ อย่างฮา ขำกลิ้ง ลิงกับหมาตลอดการถ่ายทำ เทคนิคระดับ Hollywood สุดยอดการถ่ายทำจริงๆ