Thursday, March 19, 2015

เกมส์ชีวิต ถ้าเรายังหายใจ ... มันหมายถึงยังไม่ GAME OVER ลุกได้ก็ต้องทำ #SkyExits #สู้สู้

ช่วงเวลาที่เหนื่อยที่สุดคือ ...
ช่วงเวลาที่กำลังจะเริ่มต้นทำอะไรสักอย่าง
เพราะไม่รุ้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแต่ก็ต้องทำ
ทำเพื่อเป็นประสบการณ์ชีวิต....

การฝึกปีนเขาของทีมงานสกายเอ็กซิทส์
เกมส์ชีวิต ถ้าเรายังหายใจ ...
มันหมายถึงยังไม่ GAME OVER ลุกได้ก็ต้องทำ

#SkyExits #สู้สู้